| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/503/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póż. zm.), art. 85 ust 1 i 2, art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 z późn. zm.)

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1.

Podnieść wysokość wynagrodzenia określonego w art. 85 ust 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w następujący sposób:

1. Rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy pełnią swoją funkcję co najmniej 2 lata i uzyskali pozytywną ocenę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej można podnieść wysokość miesięcznego wynagrodzenia o kwotę nie wyższą niż 300,00 zł.

2. Rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy pełnią swoją funkcję co najmniej 5 lat i uzyskali pozytywną ocenę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, oraz odbyli dodatkowe szkolenia z zakresu opieki nad dzieckiem można podnieść wysokość miesięcznego wynagrodzenia o kwotę nie wyższą niż 600,00 zł.

3. Rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego, którzy pełnią swoją funkcję co najmniej 2 lata i uzyskali pozytywną ocenę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej można podnieść wysokość miesięcznego wynagrodzenia o kwotę nie wyższą niż 300,00 zł.

4. Rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego, którzy pełnią swoją funkcję co najmniej 5 lat, i uzyskali pozytywną ocenę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, oraz odbyli dodatkowe szkolenia z zakresu opieki nad dzieckiem można podnieść wysokość miesięcznego wynagrodzenia o kwotę nie wyższą niż 600,00 zł.

§ 2.

Ustalając wysokość wynagrodzenia bierze się pod uwagę między innymi:

1. Ukończenie dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie opieki nad dzieckiem,

2. Doświadczenie w pracy z dziećmi, zwłaszcza okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

3. Ocenę rodziny zastępczej zawodowej przez organizatora pieczy zastępczej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »