| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DCZ.712-1/2012 Komisarza Wyborczego w Częstochowie

z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 17 § 2 w związku z § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) ) oraz § 5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywnia czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Częstochowie

postanawia:

1) dokonać podziału Gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalić ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu jak w Załączniku nr 1 do niniejszego postanowienia;

2) stwierdzić, że niniejsze postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz stosując odpowiednio art. 419 § 4 kodeksu wyborczego ogłosić to postanowienie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Opatów i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie

W ustawowym terminie tj. do dnia 1 listopada 2012 r. Rada Gminy Opatów nie dokonała podziału Gminy na okręgi wyborcze, nie ustaliła ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Wobec powyższego, w dniu 5 listopada br. Komisarz Wyborczy w Częstochowie wydał postanowienie Nr DCZ.732-8/2012 wzywające Radę Gminy Opatów do dokonania podziału Gminy na okręgi wyborcze w sposób zgodny z przepisami prawa, w terminie do 4 grudnia 2012 r.

W związku z upływem wyznaczonego terminu i nie podjęciem przez Radę Gminy Opatów uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze zgodnego z prawem Komisarz Wyborczy w Częstochowie postanawia jak wyżej.

Podział Gminy Opatów na jednomandatowe okręgi wyborcze zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszego postanowienia w pełni odzwierciedla projekt przedstawiony do konsultacji przez Wójta Gminy Opatów. Zgodnie z art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego Gmina Opatów powinna zostać podzielona na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, gdyż będzie wybieranych 15 radnych. Artykuł 417 § 2 Kodeksu wyborczego stanowi, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza. W Gminie Opatów utworzono 10 jednostek pomocniczych – sołectw. Z podzielenia liczby mieszkańców poszczególnych sołectw przez jednolitą normę przedstawicielstwa, ustaloną zgodnie z art. 419  § 2 Kodeksu wyborczego i wynoszącą 458,93 mieszkańca na mandat, wynika, że 7 sołectw może stanowić odrębny okręg wyborczy, z tym, że w przypadku trzech sołectw (Iwanowice Duże, Waleńczów i Wilkowiecko) na obszarze każdego z nich konieczne jest utworzenie 2 okręgów wyborczych, a w przypadku jednego sołectwa (Opatów) – 3 okręgów wyborczych. Wówczas utworzonych zostałoby 14 okręgów wyborczych. Konieczne jest zatem przyznanie mandatu dodatkowego, według trybu określonego w art. 419 § 2 pkt 2 Kodeksu wyborczego tj. w okręgu, w którym norma przedstawicielska jest najwyższa.


Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu wyborczego, od niniejszego postanowienia przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni od daty jego doręczenia.

Komisarz Wyborczy w Częstochowie


Tomasz Pidzik


Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr DCZ.712-1/2012
Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 7 grudnia 2012 r.

Numer okręgu
wyborczego


Granice okręgu


Liczba radnych w okręgu

1

Sołectwo Opatów ulice: Kamienna, Klepaczka, Leśna, Nadrzeczna, Osiedlowa, Piaskowa, Przechodnia, Sosnowa, Żwirowa

1

2

Sołectwa Opatów ulice: Częstochowska, Kuźniczka, Szkolna, Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 83

1

3

Sołectwo Opatów ulica: Tadeusza Kościuszki od nr 84 do końca

1

4

Sołectwa: Iwanowice Małe, Iwanowice-Naboków

1

5

Sołectwo Iwanowice Duże ulice: Częstochowska od nr 1 do nr 45, Dankowska, Krzepicka

1

6

Sołectwo Iwanowice Duże ulice: Częstochowska od nr 46 do końca, Spokojna, Strażacka

1

7

Sołectwo Waleńczów ulice: Częstochowska od nr 34 do końca, Jesionowa, Julianów, Piaskowa, Polna, Posadówka, Sadowa, Szkolna, Zakrzewska, Złochowicka

1

8

Sołectwo Waleńczów ulice: Adama Mickiewicza, Częstochowska od nr 1 do nr 33, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Krótka, Leśna, Łąkowa, Nowa, Słoneczna, Sportowa, Topolowa

1

9

Sołectwo Wilkowiecko ulice: 3-go Maja, Cmentarna, Dąbrówka, Leszcze, Leśna, Lipowa, Mikołaja z Wilkowiecka, Nadrzeczna, Podleśna, Sosnowa, Szkolna, Wilcze Doły, Źródlana

1

10

Sołectwo Wilkowiecko ulice: A. Mickiewicza, Częstochowska, Długosza, Dolna, Górna, Młyńska, Płk. Chodakowskiego, Polna, Zawodzie, Żołnierzy Września

1

11

Sołectwo Złochowice ulice: Leśna, Topolowa, Wesoła

1

12

Sołectwo Złochowice ulice: Długa od nr1 do nr 99, Kościelna, Zielona

1

13

Sołectwo Złochowice ulice: Długa od nr 100 do końca, Fabryczna

1

14

Sołectwa: Zwierzyniec Drugi, Zwierzyniec Pierwszy ulica 3-go Maja

1

15

Sołectwo Zwierzyniec Pierwszy ulice: Dębowa, Jasna, Leśna, Nowa, Szkolna

1


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 849 i poz. 951.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »