| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/541/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie

Na podstawie art. 50a, 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U Nr 108 z 2005r, poz. 908 z późn. zmianami), art. 18,40,41 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jednolity Dz. U Nr 142 z 2001r, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 12 pkt. 11, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U Nr 142 z 2001r, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.4, art. 8, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U nr 197 z 2011r.poz. 1172 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Porządku Publicznego i Zdrowia oraz Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust.1, 2 i 5c oraz art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 108 z 2005r, poz. 908 z późn. zmianami) :

1) rower lub motorower

- za usunięcie – 110,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 17,-zł

2) motocykl

- za usunięcie – 218,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 24,-zł

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

- za usunięcie – 478,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 37,- zł

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

- za usunięcie – 597,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 49,-zł

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t

- za usunięcie – 846,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 71,- zł

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

- za usunięcie – 1.247,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 132,- zł

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne

- za usunięcie – 1.518,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 196,- zł

2. Maksymalne stawki opłat obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

3. Ustala się wysokość kosztów usunięcia pojazdu w przypadku niezrealizowania dyspozycji usunięcia, o której mowa w art. 130a ust. 2a ustawy:

1) dla roweru lub motoroweru – 88,- zł

2) dla motocykla – 174,- zł

3) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t – 382,- zł

4) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t – 478,- zł

5) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16t – 677,- zł

6) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 998,- zł

7) dla pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne – 1.214,- zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIV/295/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczone parkingi strzeżone i ich parkowanie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »