| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/541/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie

Na podstawie art. 50a, 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U Nr 108 z 2005r, poz. 908 z późn. zmianami), art. 18,40,41 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jednolity Dz. U Nr 142 z 2001r, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 12 pkt. 11, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U Nr 142 z 2001r, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.4, art. 8, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U nr 197 z 2011r.poz. 1172 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Porządku Publicznego i Zdrowia oraz Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust.1, 2 i 5c oraz art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 108 z 2005r, poz. 908 z późn. zmianami) :

1) rower lub motorower

- za usunięcie – 110,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 17,-zł

2) motocykl

- za usunięcie – 218,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 24,-zł

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

- za usunięcie – 478,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 37,- zł

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

- za usunięcie – 597,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 49,-zł

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t

- za usunięcie – 846,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 71,- zł

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

- za usunięcie – 1.247,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 132,- zł

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne

- za usunięcie – 1.518,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 196,- zł

2. Maksymalne stawki opłat obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

3. Ustala się wysokość kosztów usunięcia pojazdu w przypadku niezrealizowania dyspozycji usunięcia, o której mowa w art. 130a ust. 2a ustawy:

1) dla roweru lub motoroweru – 88,- zł

2) dla motocykla – 174,- zł

3) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t – 382,- zł

4) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t – 478,- zł

5) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16t – 677,- zł

6) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 998,- zł

7) dla pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne – 1.214,- zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIV/295/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczone parkingi strzeżone i ich parkowanie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »