| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/412/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zasad i warunków korzystania z Ośrodka Wsparcia w Knurowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta


Rada Miasta Knurów
uchwala, co następuje

§ 1.

Ośrodek Wsparcia jest środowiskową formą pomocy dziennego pobytu, przeznaczonego dla osób wymagających uzasadnionej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych.

§ 2.

Ośrodek Wsparcia służy również jako punkt wydawania posiłku na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3.

Prawo do korzystania z Ośrodka Wsparcia przyznaje się w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub innej upoważnionej osoby.

§ 4.

Ze świadczeń Ośrodka Wsparcia mogą korzystać osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy.

§ 5.

Korzystanie ze świadczeń jest odpłatne w zależności od dochodu i uprawnień osoby korzystającej z pomocy.

§ 6.

Opłatę za pobyt i wyżywienie ustala się na poziomie kosztów wyżywienia.

§ 7.

Dowóz posiłku do miejsca zamieszkania osobom tego potrzebującym jest odpłatny.

§ 8.

Opłatę za dowóz posiłku ustala się na poziomie kosztów transportu.

§ 9.

Zakres świadczeń udzielanych w Ośrodku Wsparcia określany jest na podstawie odrębnych przepisów.

§ 10.

Odpłatność za korzystanie ze świadczeń Ośrodka Wsparcia oraz dowozu posiłków odbywa się na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Dochód na osobę w rodzinie (% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej)

Wysokość odpłatności liczona od kosztów świadczenia w procentach.

do 100 %
pow. 100 % do 120%
pow. 120% do 130%
pow. 130% do 140%
pow. 140% do 150%
pow. 150% do 160%
pow. 160% do 180%
pow. 180% do 200%
pow. 200%

Nieodpłatnie
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

§ 11.

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, właściwy organ na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 12.

Traci moc Uchwała Nr XXIV/406/08 Rady Miasta Knurów z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zasad i warunków korzystania z Ośrodka Wsparcia w Knurowie.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »