| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Bytomia

z dnia 25 stycznia 2013r.

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA BYTOMIA ZA ROK 2012

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracowała w następującym składzie:

1) Damian Bartyla – przewodniczący, Prezydent Bytomia;

2) Tadeusz Ostrowski – sekretarz, Pełnomocnik Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Miasta;

3) Dariusz Dziurka – członek Komisji, Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu;

4) Andrzej Pilarek – członek Komisji, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu;

5) Adam Wilk – członek Komisji, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu;

6) Artur Ott – członek Komisji, Prokurator Rejonowy w Bytomiu;

7) Marek Wilk – członek Komisji, radny Rady Miejskiej;

8) Tomasz Kupijaj – członek Komisji, radny Rady Miejskiej;

9) Dariusz Żurawski – p.o. Komendanta Straży Miejskiej;

10) Andrzej Głogowski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM;

11) Grażyna Cieślawska-Zięba Prezes Sądu Rejonowego w Bytomiu.

W ciągu całego roku skład Komisji ulegał częstym zmianom z uwagi na zmiany kadrowe w tutejszym Urzędzie, Radzie Miejskiej, Komendzie Miejskiej Policji i Straży Miejskiej.

W 2012 roku odbyło się 6 posiedzeń plenarnych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniach plenarnych uczestniczyły również inne osoby spoza składu Komisji na zaproszenie przewodniczącego, których obecność była niezbędna do merytorycznego przedstawienia istotnych problemów omawianych podczas obrad. Porządek obrad plenarnych odbywał się zgodnie z przyjętym harmonogramem posiedzeń Komisji na rok 2012.

W trakcie każdego posiedzenia Komisji przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego przedstawiali aktualne informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie naszego miasta oraz zdawali sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Bytomiu na lata 2012 2014.

W czasie kolejnych posiedzeń poruszane były między innymi następujące kwestie:

1) na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2012 roku:

a) omówiono rolę i zadania wykonywane przez grupy oraz zespoły interwencyjne funkcjonujące w poszczególnych instytucjach do usuwania w trybie doraźnym szkód i awarii oraz możliwości integracji służb dyspozytorskich na terenie naszego miasta;

b) omówiono przygotowanie poszczególnych instytucji do akcji „Bezpieczne ferie”,

c) przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku,

d) przyjęto harmonogram posiedzeń plenarnych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2012 rok.

Ustalenia i wnioski Komisji:

- uczestnicy spotkania zobowiązali się do wykonania wskazówek przewodniczącego w zakresie właściwego przygotowania placówek oświatowych i innych do akcji „Bezpieczne ferie”,

- zobowiązano sekretarza komisji do ogłoszenia komunikatu dotyczącego ograniczonej liczby miejsc w sali sesyjnej i zorganizowania spotkania z udziałem służb porządkowych,

- zobowiązano wszystkich członków Komisji do dostarczenia własnych wskazówek do opracowania nowego Programu Zapobiegania Przestępczości,

- zobowiązano naczelnika Wydziału Edukacji do przedstawienia informacji o ilości otwartych sal gimnastycznych podczas ferii oraz wykazu szkół i placówek zaangażowanych w akcję „Bezpieczne ferie”,

- zobowiązano przedstawicieli służb uczestniczących w spotkaniu do bieżącego przekazywania informacji o występujących awariach na terenie miasta do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

2) na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 roku:

a) zaopiniowano pozytywnie sprawozdania z działalności w 2011 roku: Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, Straży Miejskiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu,

b) dokonano podsumowania Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego „Bezpieczny Bytom” na lata 2006-2011,

c) omówiono propozycję działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta w najbliższej przyszłości,

d) podsumowano przebieg akcji „Bezpieczne ferie 2012".

Ustalenia i wnioski Komisji:

- uczestnicy spotkania zobowiązali się do wykonania wskazówek sekretarza Komisji w zakresie zaleceń audytorów, którzy uznali, że podczas opracowywania nowego projektu programu zapobiegania przestępczości należy wyznaczyć odpowiednie wskaźniki satysfakcji przyjętych kierunków działań,

- członkowie Komisji zobowiązali się do zgłoszenia do końca miesiąca marca swoich uwag w sprawie opracowania Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Bytomiu na lata 2012 – 2014;

3) na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2012 roku:

a) dokonano oceny przygotowania obiektów piłkarskich do rozgrywek, a także oceny możliwości organizowania na terenie miasta imprez zbiorowego kibicowania podczas rozgrywek EURO 2012 oraz ich właściwego zabezpieczenia,

b) omówiono stan przygotowań do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznych wakacji.

Ustalenia i wnioski Komisji:

- zobowiązano się zorganizować spotkanie robocze w celu omówienia problemu mętnej wody,

- zobowiązano się do przeprowadzenia wizji lokalnej Miasteczka Sportowego FORTUM przy ul. Wrocławskiej,

- postanowiono wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie niepokojącej liczby wakatów w bytomskim garnizonie Policji,

- przyjęto do rozpatrzenia wniosek Komendanta Straży Miejskiej o ewentualny zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej,

- przyjęto wniosek o zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi zdarzeń na autostradzie przez służby ratunkowe;

4) na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2012 roku:

a) dokonano oceny zagrożeń wynikających z transportu koleją materiałów i substancji pożarowo niebezpiecznych na terenie naszego miasta,

b) omówiono kwestię funkcjonowania w godzinach nocnych salonów gier na terenie Bytomia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom tam zatrudnionym,

c) dokonano oceny stopnia wykorzystania Portalu Zarządzania Kryzysowego przez poszczególne służby w czasie prowadzonych działań.

Ustalenia i wnioski Komisji:

- wskazano na konieczność wprowadzenia szczególnego nadzoru nad realizacją procedury w trakcie przewozu towarów niebezpiecznych oraz niezwłocznego przekazywania informacji do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do Policji w każdym przypadku zatrzymania pociągu na terenie Bytomia, niezależnie od czasu postoju,

- wskazano na potrzebę zorganizowania spotkania roboczego celem ponownego przeanalizowania i uaktualnienia zawartego porozumienia dotyczącego współpracy służb,

- wskazano na potrzebę uzupełnienia w przyszłości 2 etatów do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- wskazano na potrzebę zobligowania zarządców nieruchomości do bieżącego przekazywania i aktualizowania danych.

5) na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2012 roku:

a) omówiono zagrożenia związane z eksploatacją złóż węgla kamiennego na terenie miasta Bytomia,

b) przedstawiono możliwości wykorzystania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu firm, instytucji i przedsiębiorstw do prowadzenia działań podczas katastrof budowlanych.

Ustalenia i wnioski Komisji:

- uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele różnych instytucji zobowiązali się do ścisłej współpracy ze służbami ratunkowymi w zakresie udostępniania sprzętu będącego na ich wyposażeniu w czasie podejmowanych działań w przypadkach zaistnienia katastrof budowlanych,

- na prośbę przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej zobowiązano poszczególne instytucje do przekazania wykazów dotyczących sprzętu możliwego do użyczenia w razie katastrof budowlanych,

- przewodniczący Komisji zapewnił, że podejmie dalsze działania w kierunku sfinalizowania planów dotyczących powstania nowej siedziby Centrum Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej;

6) na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 roku zaopiniowano pozytywnie projekt budżetu miasta Bytomia na 2013 rok w zakresie wykonania zadań dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Podczas posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku członkowie Komisji poruszali bieżące problemy związane ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego miasta.

Wszystkie omawiane podczas obrad kwestie odnotowane zostały w sporządzanych kolejno protokołach z posiedzeń.Wypracowane podczas obrad wnioski i ustalenia były przez Prezydenta Miasta lub za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Miasta niezwłocznie przekazywane do realizacji właściwym służbom, strażom i inspekcjom oraz podległym jednostkom organizacyjnym.

Prezydent Miasta


Damian Bartyla

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »