| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Bytomia

z dnia 25 stycznia 2013r.

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA BYTOMIA ZA ROK 2012

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracowała w następującym składzie:

1) Damian Bartyla – przewodniczący, Prezydent Bytomia;

2) Tadeusz Ostrowski – sekretarz, Pełnomocnik Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Miasta;

3) Dariusz Dziurka – członek Komisji, Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu;

4) Andrzej Pilarek – członek Komisji, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu;

5) Adam Wilk – członek Komisji, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu;

6) Artur Ott – członek Komisji, Prokurator Rejonowy w Bytomiu;

7) Marek Wilk – członek Komisji, radny Rady Miejskiej;

8) Tomasz Kupijaj – członek Komisji, radny Rady Miejskiej;

9) Dariusz Żurawski – p.o. Komendanta Straży Miejskiej;

10) Andrzej Głogowski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM;

11) Grażyna Cieślawska-Zięba Prezes Sądu Rejonowego w Bytomiu.

W ciągu całego roku skład Komisji ulegał częstym zmianom z uwagi na zmiany kadrowe w tutejszym Urzędzie, Radzie Miejskiej, Komendzie Miejskiej Policji i Straży Miejskiej.

W 2012 roku odbyło się 6 posiedzeń plenarnych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniach plenarnych uczestniczyły również inne osoby spoza składu Komisji na zaproszenie przewodniczącego, których obecność była niezbędna do merytorycznego przedstawienia istotnych problemów omawianych podczas obrad. Porządek obrad plenarnych odbywał się zgodnie z przyjętym harmonogramem posiedzeń Komisji na rok 2012.

W trakcie każdego posiedzenia Komisji przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego przedstawiali aktualne informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie naszego miasta oraz zdawali sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Bytomiu na lata 2012 2014.

W czasie kolejnych posiedzeń poruszane były między innymi następujące kwestie:

1) na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2012 roku:

a) omówiono rolę i zadania wykonywane przez grupy oraz zespoły interwencyjne funkcjonujące w poszczególnych instytucjach do usuwania w trybie doraźnym szkód i awarii oraz możliwości integracji służb dyspozytorskich na terenie naszego miasta;

b) omówiono przygotowanie poszczególnych instytucji do akcji „Bezpieczne ferie”,

c) przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku,

d) przyjęto harmonogram posiedzeń plenarnych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2012 rok.

Ustalenia i wnioski Komisji:

- uczestnicy spotkania zobowiązali się do wykonania wskazówek przewodniczącego w zakresie właściwego przygotowania placówek oświatowych i innych do akcji „Bezpieczne ferie”,

- zobowiązano sekretarza komisji do ogłoszenia komunikatu dotyczącego ograniczonej liczby miejsc w sali sesyjnej i zorganizowania spotkania z udziałem służb porządkowych,

- zobowiązano wszystkich członków Komisji do dostarczenia własnych wskazówek do opracowania nowego Programu Zapobiegania Przestępczości,

- zobowiązano naczelnika Wydziału Edukacji do przedstawienia informacji o ilości otwartych sal gimnastycznych podczas ferii oraz wykazu szkół i placówek zaangażowanych w akcję „Bezpieczne ferie”,

- zobowiązano przedstawicieli służb uczestniczących w spotkaniu do bieżącego przekazywania informacji o występujących awariach na terenie miasta do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

2) na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 roku:

a) zaopiniowano pozytywnie sprawozdania z działalności w 2011 roku: Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, Straży Miejskiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu,

b) dokonano podsumowania Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego „Bezpieczny Bytom” na lata 2006-2011,

c) omówiono propozycję działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta w najbliższej przyszłości,

d) podsumowano przebieg akcji „Bezpieczne ferie 2012".

Ustalenia i wnioski Komisji:

- uczestnicy spotkania zobowiązali się do wykonania wskazówek sekretarza Komisji w zakresie zaleceń audytorów, którzy uznali, że podczas opracowywania nowego projektu programu zapobiegania przestępczości należy wyznaczyć odpowiednie wskaźniki satysfakcji przyjętych kierunków działań,

- członkowie Komisji zobowiązali się do zgłoszenia do końca miesiąca marca swoich uwag w sprawie opracowania Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Bytomiu na lata 2012 – 2014;

3) na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2012 roku:

a) dokonano oceny przygotowania obiektów piłkarskich do rozgrywek, a także oceny możliwości organizowania na terenie miasta imprez zbiorowego kibicowania podczas rozgrywek EURO 2012 oraz ich właściwego zabezpieczenia,

b) omówiono stan przygotowań do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznych wakacji.

Ustalenia i wnioski Komisji:

- zobowiązano się zorganizować spotkanie robocze w celu omówienia problemu mętnej wody,

- zobowiązano się do przeprowadzenia wizji lokalnej Miasteczka Sportowego FORTUM przy ul. Wrocławskiej,

- postanowiono wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie niepokojącej liczby wakatów w bytomskim garnizonie Policji,

- przyjęto do rozpatrzenia wniosek Komendanta Straży Miejskiej o ewentualny zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej,

- przyjęto wniosek o zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi zdarzeń na autostradzie przez służby ratunkowe;

4) na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2012 roku:

a) dokonano oceny zagrożeń wynikających z transportu koleją materiałów i substancji pożarowo niebezpiecznych na terenie naszego miasta,

b) omówiono kwestię funkcjonowania w godzinach nocnych salonów gier na terenie Bytomia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom tam zatrudnionym,

c) dokonano oceny stopnia wykorzystania Portalu Zarządzania Kryzysowego przez poszczególne służby w czasie prowadzonych działań.

Ustalenia i wnioski Komisji:

- wskazano na konieczność wprowadzenia szczególnego nadzoru nad realizacją procedury w trakcie przewozu towarów niebezpiecznych oraz niezwłocznego przekazywania informacji do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do Policji w każdym przypadku zatrzymania pociągu na terenie Bytomia, niezależnie od czasu postoju,

- wskazano na potrzebę zorganizowania spotkania roboczego celem ponownego przeanalizowania i uaktualnienia zawartego porozumienia dotyczącego współpracy służb,

- wskazano na potrzebę uzupełnienia w przyszłości 2 etatów do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- wskazano na potrzebę zobligowania zarządców nieruchomości do bieżącego przekazywania i aktualizowania danych.

5) na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2012 roku:

a) omówiono zagrożenia związane z eksploatacją złóż węgla kamiennego na terenie miasta Bytomia,

b) przedstawiono możliwości wykorzystania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu firm, instytucji i przedsiębiorstw do prowadzenia działań podczas katastrof budowlanych.

Ustalenia i wnioski Komisji:

- uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele różnych instytucji zobowiązali się do ścisłej współpracy ze służbami ratunkowymi w zakresie udostępniania sprzętu będącego na ich wyposażeniu w czasie podejmowanych działań w przypadkach zaistnienia katastrof budowlanych,

- na prośbę przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej zobowiązano poszczególne instytucje do przekazania wykazów dotyczących sprzętu możliwego do użyczenia w razie katastrof budowlanych,

- przewodniczący Komisji zapewnił, że podejmie dalsze działania w kierunku sfinalizowania planów dotyczących powstania nowej siedziby Centrum Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej;

6) na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 roku zaopiniowano pozytywnie projekt budżetu miasta Bytomia na 2013 rok w zakresie wykonania zadań dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Podczas posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku członkowie Komisji poruszali bieżące problemy związane ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego miasta.

Wszystkie omawiane podczas obrad kwestie odnotowane zostały w sporządzanych kolejno protokołach z posiedzeń.Wypracowane podczas obrad wnioski i ustalenia były przez Prezydenta Miasta lub za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Miasta niezwłocznie przekazywane do realizacji właściwym służbom, strażom i inspekcjom oraz podległym jednostkom organizacyjnym.

Prezydent Miasta


Damian Bartyla

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »