| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/305/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1   i art. 42 ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1   pkt 1) ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391), na wniosek Prezydenta Miasta  

-   Rada Miejska w   Zawierciu  

-   uchwala  

§   1.   1.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zawiercie dla nieruchomości zamieszkałych w   wysokości 15,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zawiercie dla nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady są zbierane w   sposób selektywny w   wysokości 10,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.  

§   2.   1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki określonej w   § 1   ust. 1   lub 2.  

2.   Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


inż.   Edmund   Kłósek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »