| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Lędziny; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 14 lutego 2013r.

do porozumienia nr 76/2012 z dnia 18 września 2012 r. dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarty pomiędzy:

Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim reprezentowanym przez Zarządcę drogi - Zarząd Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Bieruńsko-Lędziński - Bernard Bednorz

2. Wicestarosta - Henryk Barcik


zwanym dalej „Przekazującym”


a Gminą Lędziny reprezentowaną przez Zarządcę drogi, w imieniu której działa:

1. Burmistrz Miasta Lędziny - Wiesław Stambrowski


zwanym dalej „Przejmującym”

§ 1.


Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 2 lit. b) dotychczasowego porozumienia w następujący sposób:

"b) w okresie od: I kwartał 2013 roku do IV kwartał 2013 roku - 127.358,00 zł/rok (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych zero groszy). Kwota ta przekazywana będzie w następujących ratach:

- za I kwartał roku 2013 r. kwota 115.518,50 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy pięćset osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy),

- za IV kwartał roku 2013 r. kwota 11.839,50 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy)".

§ 2.

Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 3 tiret drugi i trzeci dotychczasowego porozumienia w następujący sposób:

"- za I kwartał 2013 r. do 15.01.2013 r. w wysokości 95.518,50 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy), do 28.02.2013 r. w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy),

- za IV kwartał 2013 r. do 15.10.2013 r. w wysokości 11.839,50 (słownie: jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy)".

§ 3.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Aneks został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Burmistrz


mgr Wiesław Stambrowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Nowicki & Ziemczyk Adwokaci i Radcowie prawni Sp. P.

Specjaliści od prawa pracy, prawa nieruchomości i prawa korporacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »