| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Lędziny; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 14 lutego 2013r.

do porozumienia nr 76/2012 z dnia 18 września 2012 r. dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarty pomiędzy:

Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim reprezentowanym przez Zarządcę drogi - Zarząd Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Bieruńsko-Lędziński - Bernard Bednorz

2. Wicestarosta - Henryk Barcik


zwanym dalej „Przekazującym”


a Gminą Lędziny reprezentowaną przez Zarządcę drogi, w imieniu której działa:

1. Burmistrz Miasta Lędziny - Wiesław Stambrowski


zwanym dalej „Przejmującym”

§ 1.


Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 2 lit. b) dotychczasowego porozumienia w następujący sposób:

"b) w okresie od: I kwartał 2013 roku do IV kwartał 2013 roku - 127.358,00 zł/rok (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych zero groszy). Kwota ta przekazywana będzie w następujących ratach:

- za I kwartał roku 2013 r. kwota 115.518,50 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy pięćset osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy),

- za IV kwartał roku 2013 r. kwota 11.839,50 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy)".

§ 2.

Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 3 tiret drugi i trzeci dotychczasowego porozumienia w następujący sposób:

"- za I kwartał 2013 r. do 15.01.2013 r. w wysokości 95.518,50 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy), do 28.02.2013 r. w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy),

- za IV kwartał 2013 r. do 15.10.2013 r. w wysokości 11.839,50 (słownie: jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy)".

§ 3.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Aneks został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Burmistrz


mgr Wiesław Stambrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »