| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/231/2013 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/128/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 3, art. 42 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 68 ust. 1, 1a i   1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z   2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm. ) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 ustawy z   dnia 24.04.2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie ( tekst jednolity z   2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm. ) Rada Powiatu w   Myszkowie uchwala co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr XX/128/2011 Rady Powiatu w   Myszkowie z   dnia 29 listopada 2011 r.   w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i   wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w   trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego,   wprowadza się następujące zmiany:  

1)   . w   § 1   ust. 1   dodaje się pkt b. w   brzmieniu:  

„ b. 85 %   - jeżeli nieruchomość sprzedawana jest jako lokal mieszkalny. ;

2)   . w   § 1   dodaje się ust. 4   i ust. 5   w brzmieniu:  

4.   Przy sprzedaży lokali mieszkalnych osobom posiadającym tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub budynku bonifikata, o   której mowa w   ust. 1   pkt b nie przysługuje.  

5.   W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w   całości lub części do prowadzenia działalności gospodarczej bonifikata, o   której mowa w   ust. 1   pkt b nie przysługuje. .

§   2.                 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Myszkowie.  

§   3.                 Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Marian   Szczerbak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »