| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/231/2013 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/128/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 3, art. 42 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 68 ust. 1, 1a i   1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z   2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm. ) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 ustawy z   dnia 24.04.2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie ( tekst jednolity z   2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm. ) Rada Powiatu w   Myszkowie uchwala co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr XX/128/2011 Rady Powiatu w   Myszkowie z   dnia 29 listopada 2011 r.   w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i   wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w   trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego,   wprowadza się następujące zmiany:  

1)   . w   § 1   ust. 1   dodaje się pkt b. w   brzmieniu:  

„ b. 85 %   - jeżeli nieruchomość sprzedawana jest jako lokal mieszkalny. ;

2)   . w   § 1   dodaje się ust. 4   i ust. 5   w brzmieniu:  

4.   Przy sprzedaży lokali mieszkalnych osobom posiadającym tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub budynku bonifikata, o   której mowa w   ust. 1   pkt b nie przysługuje.  

5.   W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w   całości lub części do prowadzenia działalności gospodarczej bonifikata, o   której mowa w   ust. 1   pkt b nie przysługuje. .

§   2.                 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Myszkowie.  

§   3.                 Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Marian   Szczerbak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Furtas

konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »