| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/322/2013 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 8 lutego 2013r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 2 lit. e, lit. f ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala:

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany do Statutu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej:

1) W § 6

a) w ust. I pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym polegających na udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;”

b) ust. I w pkt 3 w ppkt 3.1 dodaje się lit. d w brzmieniu: „d. udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”

c) ust. II otrzymuje brzmienie: „ PZZOZ może prowadzić, bez szkody dla jakości i dostępności realizowanych statutowo świadczeń zdrowotnych, działalność inną niż działalność lecznicza, polegającą na:

1. najmie lub dzierżawie pomieszczeń i powierzchni będących w jego dyspozycji,

2. najmie lub dzierżawie wyposażenia, narzędzi, sprzętu medycznego będących w jego dyspozycji,

3. uzyskiwaniu odpłatności za badania, usługi i świadczenia zdrowotne od osób innych niż ubezpieczone oraz uprawnionych do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.”

2) W § 16

a) w ust. II pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ z wydzielonej działalności innej niż w pkt. 1,”

b) ust. IV otrzymuje brzmienie: „ Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Powiatu Będzińskiego.”

3) W nazewnictwie Załącznika Nr 2 zmienia się zapis z: „Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego PZZOZ” na: „Załącznik nr 2 do Statutu PZZOZ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »