| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/322/2013 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 8 lutego 2013r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 2 lit. e, lit. f ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala:

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany do Statutu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej:

1) W § 6

a) w ust. I pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym polegających na udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;”

b) ust. I w pkt 3 w ppkt 3.1 dodaje się lit. d w brzmieniu: „d. udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”

c) ust. II otrzymuje brzmienie: „ PZZOZ może prowadzić, bez szkody dla jakości i dostępności realizowanych statutowo świadczeń zdrowotnych, działalność inną niż działalność lecznicza, polegającą na:

1. najmie lub dzierżawie pomieszczeń i powierzchni będących w jego dyspozycji,

2. najmie lub dzierżawie wyposażenia, narzędzi, sprzętu medycznego będących w jego dyspozycji,

3. uzyskiwaniu odpłatności za badania, usługi i świadczenia zdrowotne od osób innych niż ubezpieczone oraz uprawnionych do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.”

2) W § 16

a) w ust. II pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ z wydzielonej działalności innej niż w pkt. 1,”

b) ust. IV otrzymuje brzmienie: „ Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Powiatu Będzińskiego.”

3) W nazewnictwie Załącznika Nr 2 zmienia się zapis z: „Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego PZZOZ” na: „Załącznik nr 2 do Statutu PZZOZ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »