| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/160/2013 Rady Powiatu w Częstochowie

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Złotym Potoku

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 1, art. 12 pkt 8   lit. „i” ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1592, z   późn. zm.) oraz art. 5   ust.2 pkt 1   i ust 5a, art. 5   c pkt 1, art. 58 ust. 1   i 6   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004 r., nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   uchwałą Nr XLIV/349/2010 Rady Powiatu w   Częstochowie z   dnia 9   listopada 2010 roku w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

uchwala się, co następuje:  

§   1.   Zakłada się z   dniem 1   września 2013 roku szkołę o   nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w   Złotym Potoku, zwaną dalej liceum.  

§   2.   Akt założycielski liceum stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Liceum działa zgodnie ze statutem nadanym odrębną uchwałą.  

§   4.   Liceum będzie korzystało ze składników majątkowych, którymi dysponuje Zespół Szkół im. Władysława Szafera w   Złotym Potoku, przy ul. Kościuszki 7.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Częstochowie.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jarosław   Rydzek

 


Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XX/160/2013  
Rady Powiatu w   Częstochowie  
z dnia 28 marca 2013 r.  

AKT ZAŁOŻYCIELSKI  
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  
w Złotym Potoku  

Rada Powiatu w   Częstochowie  
nadaje akt założycielski o   następującej treści:  

1.   Zakłada się publiczną szkołę dla dorosłych.  

2.   Typ szkoły: trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.  

3.   Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w   Złotym Potoku.  

4.   Siedziba szkoły: Złoty Potok.  Przewodniczący Rady  

Jarosław Rydzek  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »