| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/160/2013 Rady Powiatu w Częstochowie

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Złotym Potoku

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 1, art. 12 pkt 8   lit. „i” ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1592, z   późn. zm.) oraz art. 5   ust.2 pkt 1   i ust 5a, art. 5   c pkt 1, art. 58 ust. 1   i 6   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004 r., nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   uchwałą Nr XLIV/349/2010 Rady Powiatu w   Częstochowie z   dnia 9   listopada 2010 roku w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

uchwala się, co następuje:  

§   1.   Zakłada się z   dniem 1   września 2013 roku szkołę o   nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w   Złotym Potoku, zwaną dalej liceum.  

§   2.   Akt założycielski liceum stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Liceum działa zgodnie ze statutem nadanym odrębną uchwałą.  

§   4.   Liceum będzie korzystało ze składników majątkowych, którymi dysponuje Zespół Szkół im. Władysława Szafera w   Złotym Potoku, przy ul. Kościuszki 7.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Częstochowie.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jarosław   Rydzek

 


Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XX/160/2013  
Rady Powiatu w   Częstochowie  
z dnia 28 marca 2013 r.  

AKT ZAŁOŻYCIELSKI  
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  
w Złotym Potoku  

Rada Powiatu w   Częstochowie  
nadaje akt założycielski o   następującej treści:  

1.   Zakłada się publiczną szkołę dla dorosłych.  

2.   Typ szkoły: trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.  

3.   Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w   Złotym Potoku.  

4.   Siedziba szkoły: Złoty Potok.  Przewodniczący Rady  

Jarosław Rydzek  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »