| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/188/2013 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2013 roku

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:
W uchwale Nr XVIII/149/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2013, dokonuje się zmian:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę2.554.137,28 złzmniejsza się plan dochodów o kwotę186.614,00 złjak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę1.365.143,67 złzmniejsza się plan wydatków o kwotę3.500,00 złjak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:

1) załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

2) załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

3) załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

4) załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody45.500.871,42 zł,

2) Wydatki47.402.370,44 zł.

2. Z planowanych dochodów przeznacza się kwotę1.216.203,00 złna:

1) pokrycie spłaty raty długoterminowych kredytów bankowych 800.000,00 zł,

2) długoterminowych pożyczek 416.203,00 zł.

3. Przychody budżetu3.117.702,02 złto:

1) 1.249.870,00 zł – pożyczki,

2) 1.867.832,02 zł – kredyt.

4. Deficyt budżetu w kwocie1.901.499,02 zł- zostanie pokryty:

1) pożyczkami - w kwocie 1.249.870,00 zł,

2) kredytem – w kwocie 651.629,02 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Barcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/ 188 /2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/ 188 /2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/ 188 /2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr.3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/ 188 /2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr.4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/ 188 /2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr.5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/ 188 /2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr.6

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »