| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/188/2013 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2013 roku

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:
W uchwale Nr XVIII/149/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2013, dokonuje się zmian:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę2.554.137,28 złzmniejsza się plan dochodów o kwotę186.614,00 złjak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę1.365.143,67 złzmniejsza się plan wydatków o kwotę3.500,00 złjak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:

1) załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

2) załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

3) załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

4) załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody45.500.871,42 zł,

2) Wydatki47.402.370,44 zł.

2. Z planowanych dochodów przeznacza się kwotę1.216.203,00 złna:

1) pokrycie spłaty raty długoterminowych kredytów bankowych 800.000,00 zł,

2) długoterminowych pożyczek 416.203,00 zł.

3. Przychody budżetu3.117.702,02 złto:

1) 1.249.870,00 zł – pożyczki,

2) 1.867.832,02 zł – kredyt.

4. Deficyt budżetu w kwocie1.901.499,02 zł- zostanie pokryty:

1) pożyczkami - w kwocie 1.249.870,00 zł,

2) kredytem – w kwocie 651.629,02 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Barcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/ 188 /2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/ 188 /2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/ 188 /2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr.3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/ 188 /2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr.4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/ 188 /2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr.5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/ 188 /2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr.6

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »