| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DBB-880-30/13 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

z dnia 6 maja 2013r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Ślemień przed upływem kadencji

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25 i art. 27, w związku z art. 1 ust. 2, ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.[1])) oraz art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[2])), po rozpoznaniu wniosku Mieszkańców Gminy Ślemień, z dnia 24 kwietnia 2013 r., o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Ślemień przed upływem kadencji, Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej, postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadza się referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Ślemień przed upływem kadencji.

2. Datę referendum, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się na niedzielę 23 czerwca 2013 r.

§ 2. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego określa kalendarz czynności, stanowiący załącznik nr 1 do postanowienia.

§ 3. 1. Karta do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Ślemień przed upływem kadencji:

1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2, koloru różowego;

2) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5;

3) posiada ścięty pod kątem 45oprawy górny róg.

2. Wzór i treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania, określa załącznik nr 2 do postanowienia.

§ 4. 1. Nakładka na kartę do głosowania, sporządzana w alfabecie Braille’a, w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Ślemień przed upływem kadencji:

1) wykonywana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250 g/m2, koloru białego;

2) sporządzana jest w formacie A5, ponadto u góry oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o szerokości 40 mm;

3) posiada ścięty pod kątem 45oprawy górny róg;

4) w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone są wycięte kratki, a po ich prawej stronie odpowiednio wyrazy „TAK” i „NIE” oraz te same wyrazy zapisane alfabetem Braille’a.

2. Wzór i treść oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę do głosowania, sporządzanej w alfabecie Braille’a, określa załącznik nr 3 do postanowienia.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz rozplakatowaniu w formie obwieszczenia na terenie Gminy Ślemień.

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej


Elżbieta Libera-Niesporek


Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr DBB-880-30/13
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej
z dnia 6 maja 2013 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI
związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego
w sprawie odwołania Wójta Gminy Ślemień przed upływem kadencji

Termin wykonania
czynności referendalnej[3])

Treść czynności referendalnej

do 8 maja 2013 r.

- ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców, przez rozplakatowanie, na terenie Gminy Ślemień postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Ślemień przed upływem kadencji

do 24 maja 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, przez rozplakatowanie, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Ślemień informacji o siedzibie Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Ślemieniu,
- podanie do wiadomości mieszkańców, poprzez rozplakatowanie, obwieszczenia Wójta Gminy Ślemień o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Ślemieniu oraz obwodowych komisji do spraw referendum

do 29 maja 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Ślemieniu

do 2 czerwca 2013 r.

- sporządzenie w Urzędzie Gminy w Ślemieniu spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej obwodowych komisji do spraw referendum,
- zgłaszanie, Wójtowi Gminy Ślemień, przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania, sporządzonej w alfabecie Braille’a

do 9 czerwca 2013 r.

- składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Ślemień, przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum, zamiaru głosowania, w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum, przy użyciu nakładki na kartę do głosowania, sporządzonej w alfabecie Braille’a

do 13 czerwca 2013 r.

- składanie wniosków do Wójta Gminy Ślemień o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

21 czerwca 2013 r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii referendalnej

22 czerwca 2013 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum

23 czerwca 2013 r.
godz. 700-2100

- głosowanie


Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr DBB-880-30/13
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej
z dnia 6 maja 2013 r.

WZÓR I TREŚĆ ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE
KARTY DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM GMINNYM
W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ
PRZED UPŁYWEM KADENCJI

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Postanowienia Nr DBB-880-30/13
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej
z dnia 6 maja 2013 r.

WZÓR I TREŚĆ ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA NAKŁADKI NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA,
SPORZĄDZANEJ W ALFABECIE BRAILLE’A,
W REFERENDUM GMINNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA
WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ PRZED UPŁYWEM KADENCJI

infoRgrafika


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1475, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, z 2013 r. poz. 153.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529.

[3]) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »