| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/654/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/605/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 2a oraz 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXII/605/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, wprowadza się następującą zmianę:

§ 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Gliwice powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawek opłat określonych w § 2.

2. Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnie wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu. Powierzchnie mierzy się po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20 m zalicza się do powierzchni lokalu w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się.

3. Jako lokal mieszkalny należy rozumieć wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół bezpośrednio przylegających do siebie izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, służących zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, które stanowią odrębny przedmiot: własności, najmu lub innego prawa uprawniającego do używania lokalu, posiadania bez tytułu prawnego, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem garaży, piwnic.

4. Lokalem mieszkalnym w rozumieniu niniejszej uchwały jest również budynek mieszkalny jednorodzinny, niezależnie od sposobu zabudowy..

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »