| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/202/2013 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 1, art. 235 ust. 1 – 3, art. 236 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 107.692,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 215.143,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesień planu wydatków między działami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększyć przychody budżetu powiatu o kwotę  107.451,35 zł w tym: z wolnych środków o kwotę 107.451,35 zł.

§ 5. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 2 pkt 1 i 2 Uchwały nr XXV/171/2012 Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.574.956,17 zł, sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 198.920 zł, nadwyżką budżetu w kwocie 345.461,50 zł, wolnymi środkami w kwocie 921.402,22 zł i emisją obligacji komunalnych w kwocie 109.172,45 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.965.783,72 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 198.920 zł,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 345.461,50 zł,

c) emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,

d) wolnych środków w kwocie 921.402,22 zł.

§ 6. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

              dochody:               89.611.334,93

              wydatki:               91.186.291,10

              przychody:               3.965.783,72

              rozchody:               2.390.827,55

§ 7. Wprowadzić zmianę załączników do Uchwały nr XXV/171/2012 Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013:

1) załącznika nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3) załącznika nr 10 "Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

5) załącznika nr 4 "Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

6) załącznika nr 5 "Przychody i rozchody" zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

7) załącznika nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/202/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/202/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/202/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/202/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/202/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/202/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/202/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/202/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik8.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »