| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/238/13 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 16 maja 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 1 pkt. 6, ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 201r. o transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala:

§ 1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i przewoźnikom możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest  Gmina Gierałtowice na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XX/154/12 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice oraz uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXII/165/12 z dnia 9.08.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/154/12 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/238/13
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 16 maja 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice.

1. Z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników na terenie Gminy Gierałtowice mogą korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy posiadający zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych na określonych  liniach, zgodnie z ustawą dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. n 2011r. Nr 5 poz 13 z późniejszymi zmianami).

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie umowy zawartej z Gminą Gierałtowice na korzystanie z przystanków na terenie Gminy Gierałtowice.

3. Przystanki komunikacyjne udostępniane się operatorom i przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający:

1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Gminy Gierałtowice.

2) schemat z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Gierałtowice,

3) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Gierałtowice, miejsca postoju pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.

4. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

5. Zabrania się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

6. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

7. Umieszczanie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

8. Rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z Gminą Gierałtowice.

9. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

10. Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora.

11. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach.

12. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę na zasadach określonych w umowie.

13. Gmina Gierałtowice może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli:

1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców),

2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni uprawnieni przedsiębiorcy.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/238/13
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 16 maja 2013 r.

Wykaz przystanków  komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice

Numer przystanku

Miejscowość - kierunek

Ulica

Nazwa przystanku

Opis/Uwagi

Przyszowice

Powstańców Śl.

Kolejowa

01

- Chudów

2 w obu kierunkach

02

- Gliwice

Przyszowice

Powstańców Śl.

Korty

2 w obu kierunkach

03

- Chudów

04

- Gliwice

Przyszowice

Powstańców Śl.

Wytwórnia n/ż

2 w obu kierunkach

05

- Chudów

06

- Gliwice

Przyszowice

Graniczna

Graniczna

2 w obu kierunkach

07

- Chudów

08

- Gliwice

Paniówki

Zwycięstwa

Zwycięstwa

2 w obu kierunkach

09

- Chudów

10

- Gliwice

Paniówki

Zwycięstwa

Szkoła

2 w obu kierunkach

11

- Chudów

12

- Gliwice

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »