| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/3/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/3/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Bieruń stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

W uchwale Nr VIII/3/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Bieruń stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2489) dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) nowowybudowane oraz rozbudowane budynki stanowiące nowe inwestycje,

2) nowowybudowane oraz rozbudowane budowle stanowiące nowe inwestycje,

3) grunty w części zajętej bezpośrednio przez budynki lub budowle, o których mowa w pkt 1 i pkt 2.

2. w § 1, po ust. 1, dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

Nową inwestycją w rozumieniu ust. 1 jest nowa inwestycja w rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie warunków udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz.927) zwanego dalej rozporządzeniem.

3. w § 3, po ust. 1, dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

Przez rozpoczęcie realizacji inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub pierwszego zobowiązania podatnika do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności( zgodnie z wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007 - 2013 Dz. Urz. UE C 54 z 4.03.2006 r.).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po opływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »