| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/3/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/3/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Bieruń stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

W uchwale Nr VIII/3/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Bieruń stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2489) dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) nowowybudowane oraz rozbudowane budynki stanowiące nowe inwestycje,

2) nowowybudowane oraz rozbudowane budowle stanowiące nowe inwestycje,

3) grunty w części zajętej bezpośrednio przez budynki lub budowle, o których mowa w pkt 1 i pkt 2.

2. w § 1, po ust. 1, dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

Nową inwestycją w rozumieniu ust. 1 jest nowa inwestycja w rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie warunków udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz.927) zwanego dalej rozporządzeniem.

3. w § 3, po ust. 1, dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

Przez rozpoczęcie realizacji inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub pierwszego zobowiązania podatnika do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności( zgodnie z wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007 - 2013 Dz. Urz. UE C 54 z 4.03.2006 r.).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po opływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »