| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/197/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2013r

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215,art.235, art.236ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała:

§ 1.Dokonać zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę

323 475,00

w tym:
dział 600 Transport i łączność

273 475,00

rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

244 283,00

wydatki majątkowe
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne             


244 283,00

rozdział 60016 drogi publiczne gminne

29 192,00

wydatki majątkowe
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

29 192,00

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

50 000,00

rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

50 000,00

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

50 000,00

§ 2.Dokonać zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę

273 475,00

w tym:
dział 600 Transport i łączność

273 475,00

dochody majątkowe

273 475,00

dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

244.283,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

29 192,00

§ 3.Dokonać zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę

50 000,00

w tym:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000,00

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
wydatki majątkowe
dotacje

10 000,00

10 000,00

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne
wydatki majątkowe
dotacje

10 000,00

10 000,00

dział 600 Transport i łączność

30 000,00

rozdział 60016 drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne

30 000,00

30 000,00

                                                                                   

§ 4. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej "Planowane kwoty dotacji z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 29.793.141,58zł w tym:

- dochody bieżące 27.231.396,51zł

- dochody majątkowe 2.561.745,07zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 30.912.173,97zł

- wydatki bieżące 25.276.274,61zł

- wydatki majątkowe 5.635.899,36zł

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


ADAM MAĆKOWSKI


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/197/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 28 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »