| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr.157, poz. 1240 z późn.zm.)Rada Gminy Chybie

uchwala co następuje

§ 1. Dokonać zmiany dochodów budżetu Gminy na rok 2013

dział

rodzaj dochodu

treść

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

0,00

134 629,27

dochody bieżące

wpływy z różnych opłat

0,00

699,00

dochody bieżące

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

0,00

133 930,27

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

400,00

dochody bieżące

pozostałe odsetki

0,00

400,00

750

Administracja publiczna

0,00

13 052,00

dochody bieżące

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej

0,00

13 052,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

0,00

4 494,00

dochody bieżące

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

4 494,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

5 178,70

dochody bieżące

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej

0,00

2 800,00

dochody bieżące

pozostałe odsetki

0,00

11,00

dochody bieżące

wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

0,00

266,70

dochody bieżące

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

0,00

2 101,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

350 442,00

dochody bieżące

wpływy z różnych dochodów

0,00

86 914,00

dochody majatkowe

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

0,00

263 528,00

razem

0,00

508 195,97

§ 2. Dokonać zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 2013

dział

rozdział

rodzaj wydatku

treść

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łaczność

0,00

91 038,00

60016

Drogi publiczne gminne

0,00

91 038,00

wydatki bieżące

realizacja zadań statutowych

0,00

91 038,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

40 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

40 000,00

wydatki bieżące

realizacja zadań statutowych

0,00

40 000,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

9 160,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

800,00

wydatki bieżące

realizacja zadań statutowych

0,00

800,00

80195

Pozostała działalność

0,00

8 360,00

wydatki bieżące

wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

0,00

2 000,00

wydatki bieżące

realizacja zadań statutowych

0,00

6 360,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

376 295,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

376 295,00

wydatki majątkowe

wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

0,00

376 295,00

razem

0,00

516 493,00

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe                                                                                                  - 36.293.295,97 zł

- wydatki budżetowe                                                                                                  - 39.490.387,85 zł

- deficyt budżetu w wysokości 3.197.091,88 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek                                                                                    -   2.200.000,00 zł

- wolnych środków                                                                                    -      997.091,88 zł

§ 4. W uchwale budżetowej na 2013 rok:

1) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków budżetu gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący zadań inwestycyjnych w 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Jan Mikołajczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/213/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 18 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/213/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 18 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/213/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 18 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/213/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 18 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »