| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr.157, poz. 1240 z późn.zm.)Rada Gminy Chybie

uchwala co następuje

§ 1. Dokonać zmiany dochodów budżetu Gminy na rok 2013

dział

rodzaj dochodu

treść

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

0,00

134 629,27

dochody bieżące

wpływy z różnych opłat

0,00

699,00

dochody bieżące

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

0,00

133 930,27

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

400,00

dochody bieżące

pozostałe odsetki

0,00

400,00

750

Administracja publiczna

0,00

13 052,00

dochody bieżące

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej

0,00

13 052,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

0,00

4 494,00

dochody bieżące

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

4 494,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

5 178,70

dochody bieżące

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej

0,00

2 800,00

dochody bieżące

pozostałe odsetki

0,00

11,00

dochody bieżące

wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

0,00

266,70

dochody bieżące

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

0,00

2 101,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

350 442,00

dochody bieżące

wpływy z różnych dochodów

0,00

86 914,00

dochody majatkowe

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

0,00

263 528,00

razem

0,00

508 195,97

§ 2. Dokonać zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 2013

dział

rozdział

rodzaj wydatku

treść

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łaczność

0,00

91 038,00

60016

Drogi publiczne gminne

0,00

91 038,00

wydatki bieżące

realizacja zadań statutowych

0,00

91 038,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

40 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

40 000,00

wydatki bieżące

realizacja zadań statutowych

0,00

40 000,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

9 160,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

800,00

wydatki bieżące

realizacja zadań statutowych

0,00

800,00

80195

Pozostała działalność

0,00

8 360,00

wydatki bieżące

wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

0,00

2 000,00

wydatki bieżące

realizacja zadań statutowych

0,00

6 360,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

376 295,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

376 295,00

wydatki majątkowe

wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

0,00

376 295,00

razem

0,00

516 493,00

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe                                                                                                  - 36.293.295,97 zł

- wydatki budżetowe                                                                                                  - 39.490.387,85 zł

- deficyt budżetu w wysokości 3.197.091,88 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek                                                                                    -   2.200.000,00 zł

- wolnych środków                                                                                    -      997.091,88 zł

§ 4. W uchwale budżetowej na 2013 rok:

1) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków budżetu gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący zadań inwestycyjnych w 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Jan Mikołajczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/213/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 18 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/213/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 18 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/213/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 18 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/213/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 18 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »