| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/365/13 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Pilchowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 28 § 4 oraz art. 47 § 4a ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

RADA GMINY PILCHOWICE
u c h w a l a :

§ 1. 1. Ustala się wysokość stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach według następujących stawek dziennych:

a) za zajęcie do 3 m2powierzchni – 10,00 zł,

b) za zajęcie powyżej 3 m2powierzchni – 25,00 zł.

§ 2. 1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.

2. Na inkasentów poboru opłaty targowej wyznacza się następujące osoby:

1) w sołectwie Kuźnia Nieborowska:

- Pani Elżbieta Łyzińska

- Pani Bożena Stanik

2) w sołectwie Leboszowice:

- Pan Alfred Wilczek

- Pan Jerzy Skrzypiec

3) w sołectwie Nieborowice:

- Pan Gerard Garczorz

- Pan Georg Goretzki

- Pan Paweł Szczerbak

4) w sołectwie Pilchowice:

- Pani Aleksandra Kurzyca

- Pani Halina Ząbek

5) w sołectwie Stanica:

- Pan Krzysztof Kotysz

- Pan Marian Wenglorz

6) w sołectwie Wilcza:

- Pani Maria Kaszek

- Pan Józef Ryś

- Pan Bernard Paszek

7) w sołectwie Żernica:

- Pan Jerzy Kurzal

- Pani Kornelia Sosna

- Pan Waldemar Wybierek.

3. Wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej ustala się w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.

§ 3. 1. Poboru opłaty targowej dokonuje się z zastosowaniem druków kwitariuszy przychodowych K-103.

2. Opłata targowa płatna jest do rąk upoważnionego inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży.

3. Inkasent pobierający opłatę zobowiązany jest wydać wpłacającemu dowód wpłaty na pobraną kwotę.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją w terminie do 14 dni od dnia jej poboru na rachunek dochodów pozostałych Urzędu Gminy Pilchowice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/269/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Pilchowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach na terenie Gminy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »