| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/365/13 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Pilchowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 28 § 4 oraz art. 47 § 4a ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

RADA GMINY PILCHOWICE
u c h w a l a :

§ 1. 1. Ustala się wysokość stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach według następujących stawek dziennych:

a) za zajęcie do 3 m2powierzchni – 10,00 zł,

b) za zajęcie powyżej 3 m2powierzchni – 25,00 zł.

§ 2. 1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.

2. Na inkasentów poboru opłaty targowej wyznacza się następujące osoby:

1) w sołectwie Kuźnia Nieborowska:

- Pani Elżbieta Łyzińska

- Pani Bożena Stanik

2) w sołectwie Leboszowice:

- Pan Alfred Wilczek

- Pan Jerzy Skrzypiec

3) w sołectwie Nieborowice:

- Pan Gerard Garczorz

- Pan Georg Goretzki

- Pan Paweł Szczerbak

4) w sołectwie Pilchowice:

- Pani Aleksandra Kurzyca

- Pani Halina Ząbek

5) w sołectwie Stanica:

- Pan Krzysztof Kotysz

- Pan Marian Wenglorz

6) w sołectwie Wilcza:

- Pani Maria Kaszek

- Pan Józef Ryś

- Pan Bernard Paszek

7) w sołectwie Żernica:

- Pan Jerzy Kurzal

- Pani Kornelia Sosna

- Pan Waldemar Wybierek.

3. Wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej ustala się w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.

§ 3. 1. Poboru opłaty targowej dokonuje się z zastosowaniem druków kwitariuszy przychodowych K-103.

2. Opłata targowa płatna jest do rąk upoważnionego inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży.

3. Inkasent pobierający opłatę zobowiązany jest wydać wpłacającemu dowód wpłaty na pobraną kwotę.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją w terminie do 14 dni od dnia jej poboru na rachunek dochodów pozostałych Urzędu Gminy Pilchowice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/269/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Pilchowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach na terenie Gminy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »