| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI.311.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 12 lipca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Strumień na 2013 r. o kwotę105 772,46

Dz.

Rozdział

Treść

zwiększenia

600

Transport i łączność

17 018,44

Dochody bieżące

12 877,14

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

12 877,14

Dochody majątkowe

4 141,30

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego


4 141,30

700

Gospodarka mieszkaniowa

54 937,50

Dochody majątkowe

54 937,50

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego


54 937,50

710

Działalność usługowa

28 306,90

Dochody bieżące

28 306,90

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego


28 306,90

750

Administracja publiczna

3 038,10

Dochody majątkowe

3 038,10

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego


3 038,10

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 471,52

Dochody majątkowe

2 471,52

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego


2 471,52

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Strumień na 2013 r. o kwotę95 456,54 zł

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

18 000,00

01095

Pozostała działalność

18 000,00

Wydatki bieżące

18 000,00

Wydatki związane z realizacją i zadań statutowych jednostek budżetowych

18 000,00

600

Transport i łączność

17 018,44

60016

Drogi publiczne gminne

17 018,44

Wydatki bieżące

12 877,14

Wydatki związane z realizacją i zadań statutowych jednostek budżetowych

12 877,14

Wydatki majątkowe

4 141,30

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 141,30

Budowa dróg w gminie Strumień

4 141,30

700

Gospodarka mieszkaniowa

30 000,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

20 000,00

Wydatki majątkowe

20 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

Wyposażenie pomieszczeń Rad Sołeckich

20 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 000,00

Wydatki majątkowe

10 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

Zakup terenów i obiektów na potrzeby gminy Strumień

10 000,00

750

Administracja publiczna

3 038,10

75023

Urzędy gmin

3 038,10

Wydatki majątkowe

3 038,10

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 038,10

Budowa sieci WiMax na terenie gminy Strumień

3 038,10

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27 400,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

27 400,00

Wydatki majątkowe

27 400,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

27 400,00

Modernizacja sieci ciepłowniczej

27 400,00

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2013 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem

37 000,00

37 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

27 000,00

17 000,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

27 000,00

Wydatki majątkowe

27 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

27 000,00

Wyposażenie pomieszczeń Rad Sołeckich

27 000,00

70095

Pozostała działalność

17 000,00

Wydatki majątkowe

17 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

17 000,00

Modernizacja Sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie - własne

17 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000,00

20 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10 000,00

20 000,00

Wydatki majątkowe

10 000,00

20 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

20 000,00

Modernizacja sieci ciepłowniczej

10 000,00

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie

10 000,00

Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień

10 000,00

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie gminy Strumień na rok 2013” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych” -otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          39 935 133,06 zł,

wydatki                                          43 573 029,14 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 3 637 896,08 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 2 350 000,00 zł, z pożyczek w kwocie 136 810,20 zł ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 101 085,88 zł.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.311.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 12 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.311.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 12 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI.311.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 12 lipca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI.311.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 12 lipca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »