| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/363/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) -Rada Miejska Cieszyna

postanawia

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XXVII/272/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2013, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 4.288.023,92 zł
słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia trzy złote 92/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 4.335.500,57 zł
słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych 57/100
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - plan finansowy" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 2.937.755,16 zł wpisać kwotę 2.985.231,81 zł.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 131.602.168,31 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 134.587.400,12 zł
Deficyt 2.985.231,81 zł
- pokrywany z: kredytów w wysokości 2.315.638,08 zł i pożyczek w wysokości 669.593,73 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/363/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/363/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/363/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/363/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/363/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/363/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/363/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »