| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/335/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 18 września 2013r.

w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2013 r. w sposób następujący:

zmniejszyć plan dochodów

Dział  – 630 – TURYSTYKA

rozdz.63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

dochody ogółem                                          -              o kwotę -              5 754,04 zł

w tym:

dochody bieżące                                          -              o kwotę -              5 754,04 zł

(Dochody na projekt Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych realizowany w ramach RPO 2007-2013 EFRR w związku ze zmianą kwalifikalności wydatków o podatek VAT)

zmniejszyć plan wydatków

Dział  – 630 – TURYSTYKA

rozdz.63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

wydatki ogółem                                          -              o kwotę -              5 754,04 zł

w tym:                                                                                                                                                                       

wydatki bieżące                                          -              o kwotę -              5 754,04 zł

z tego :

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków z UE - o kwotę -              5 754,04 zł

(Projekt Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych realizowany w ramach RPO 2007-2013 EFRR w związku ze zmianą kwalifikalności wydatków o podatek VAT)

zwiększyć plan wydatków

Dział  – 630 – TURYSTYKA

rozdz.63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

wydatki ogółem                                          -              o kwotę-              5 754,04 zł

w tym:                                                                                                                                                                       

wydatki bieżące                                          -              o kwotę -              5 754,04 zł

z tego :

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków z UE - o kwotę -              5 754,04 zł

(udział własny)

(Projekt Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych realizowany w ramach RPO 2007-2013 EFRR w związku ze zmianą kwalifikalności wydatków o podatek VAT – plan dochodów zwiększono Zarządzeniem Burmistrza Nr 444/2013 z dnia 06.09.2013 w związku z otrzymaniem dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku)

§ 2.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok „Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku”

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Dokonać zmian w planach dochodów własnych jednostek oświatowych w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

Dział  – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

( Zespół Szkolno Przedszkolny)

dochody ogółem                                                        -              o kwotę-              7 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

Dział  – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

( Zespół Szkolno Przedszkolny)

wydatki ogółem                                          -              o kwotę-              7 000,00 zł

w tym:                                                                                                                                                                       

wydatki bieżące                                          -              o kwotę -              7 000,00 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/335/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 18 września 2013 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W 2013 ROKU

infoRgrafika

dochody w dz. 801 rozdz. 80101 – odpłatność rodziców na „Zielone Szkoły” , czynsze, darowizny,  wydatki na pobyt dzieci na wypoczynek w ramach „Zielonych Szkół”, różne zakupy

dochody w dz. 801 rozdz. 80103 – opłata stała za pobyt dziecka w kl. „0”

dochody w dz. 801 rozdz. 80104 – opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu

dochody w dz. 801 rozdz. 80110 – odpłatność za dzierżawę pomieszczeń hali i gimnazjum, wydatki na utrzymanie pomieszczeń

dochody w dz. 854 rozdz. 85401 – odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej , zakup środków żywności

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »