| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/269/13 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art, 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) art. 5 ust. 1, art. 6 ust 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młynp o s t a n a w i a:

§ 1. Wprowadzić na terenie gminy Krupski Młyn w 2014 roku stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1.               od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,85 zł od 1 m2powierzchni

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,56 zł od 1 ha powierzchni

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,32 zł od 1 m2powierzchni

2.               od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych

0,72 zł od 1 m2pow. użytkowej

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,83 zł od 1 m2pow. użytkowej

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,75 zł od 1 m2pow. użytkowej

d)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,66 zł od 1 m2pow. użytkowej

3.               od budynków pozostałych lub ich części:

a)

od garaży

5,10 zł od 1 m2pow. użytkowej

b)

od budynków letniskowych

5,50 zł od 1 m2pow. użytkowej

c)

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,25 zł od 1 m2pow. użytkowej

d)

od pozostałych budynków

5,25 zł od 1 m2pow. użytkowej

4.               od budowli:

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie sołectwa Potępa w formie inkasa.

2. Inkasentem podatku wyznacza sięp. Małgorzatę Dawczak.

3. Inkaso ustala się w wysokości 5 % ogólnej zebranej kwoty podatku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/157/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok wraz ze zmianami.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »