| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/269/13 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art, 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) art. 5 ust. 1, art. 6 ust 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młynp o s t a n a w i a:

§ 1. Wprowadzić na terenie gminy Krupski Młyn w 2014 roku stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1.               od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,85 zł od 1 m2powierzchni

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,56 zł od 1 ha powierzchni

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,32 zł od 1 m2powierzchni

2.               od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych

0,72 zł od 1 m2pow. użytkowej

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,83 zł od 1 m2pow. użytkowej

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,75 zł od 1 m2pow. użytkowej

d)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,66 zł od 1 m2pow. użytkowej

3.               od budynków pozostałych lub ich części:

a)

od garaży

5,10 zł od 1 m2pow. użytkowej

b)

od budynków letniskowych

5,50 zł od 1 m2pow. użytkowej

c)

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,25 zł od 1 m2pow. użytkowej

d)

od pozostałych budynków

5,25 zł od 1 m2pow. użytkowej

4.               od budowli:

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie sołectwa Potępa w formie inkasa.

2. Inkasentem podatku wyznacza sięp. Małgorzatę Dawczak.

3. Inkaso ustala się w wysokości 5 % ogólnej zebranej kwoty podatku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/157/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok wraz ze zmianami.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »