| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Sośnicowic; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 6 listopada 2013r.

do Porozumienia nr 109/KT/2013 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Sośnicowice prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Sośnicowicach - etap II”

do Porozumienia nr 109/KT/2013 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Sośnicowice prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Sośnicowicach – etap II”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z póżn. zmianami)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandry Gajewskiej

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Miastem i Gminą Sośnicowice,z siedzibą w Sośnicowicach przy Rynku 19 reprezentowanym przez Burmistrza Marcina Stronczka


zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia nr109/KT/2013o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 2 ust. 7, § 4 ust. 4, § 10 ust. 2 Porozumienia nr 109/KT/2013 z dnia 06.05.2013 r. strony postanawiają zmienić brzmienie: § 2 ust. 1 na następujące:

1. § 2 ust. 1 na następujące: „Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych oraz koszty nadzorów i wynosi 714.935 zł (siedemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych).'',

2. brzmienie: § 2 ust. 2 na następujące: „Miasto i Gmina Sośnicowice uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokosci 40 % kosztu określonego w ust. 1 tj. 285.974 zł.”,

3. brzmienie: § 2 ust. 4 na następujące: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokosci 60 % kosztu określonego w ust. 1 tj. 428.961 zł.'' ,

4. § 3 ust.1 na następujące: „Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu i Gminie Sośnicowice środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w II transzach:

1) I transza w wysokości do 400.000 zł po dokonaniu odbioru częściowego zadania w całości ze środkow własnych Województwa Śląskiego,

2) II transza w pozostałej wysokości po dokonaniu odbioru końcowego w części ze środkow własnych Województwa Śląskiego a w części ze środków stanowiących pomoc Miasta i Gminy Sośnicowice dla Województwa Śląskiego".

5. § 3 ust. 2 na następujące: „ Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru wykonanych robót dokonanego z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz rachunków i faktur".

6. § 5 ust. 4 na następujące: „ Miasto i Gmina Sośnicowice ustali z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach terminy odbiorów częściowego i końcowego".

7. § 5 ust. 5 na następujące: „Odbiory zadania winny być dokonywane przez Miasto i Gminę Sośnicowice z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Odbiór końcowy winiem być dokonany w terminie umożliwiającym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w dniu wskazanym w § 1 ust. 5".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Miasto i GminaSośnicowice

WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska


CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa

BURMISTRZ


Marcin Stronczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »