| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Sośnicowic; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 6 listopada 2013r.

do Porozumienia nr 109/KT/2013 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Sośnicowice prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Sośnicowicach - etap II”

do Porozumienia nr 109/KT/2013 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Sośnicowice prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Sośnicowicach – etap II”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z póżn. zmianami)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandry Gajewskiej

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Miastem i Gminą Sośnicowice,z siedzibą w Sośnicowicach przy Rynku 19 reprezentowanym przez Burmistrza Marcina Stronczka


zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia nr109/KT/2013o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 2 ust. 7, § 4 ust. 4, § 10 ust. 2 Porozumienia nr 109/KT/2013 z dnia 06.05.2013 r. strony postanawiają zmienić brzmienie: § 2 ust. 1 na następujące:

1. § 2 ust. 1 na następujące: „Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych oraz koszty nadzorów i wynosi 714.935 zł (siedemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych).'',

2. brzmienie: § 2 ust. 2 na następujące: „Miasto i Gmina Sośnicowice uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokosci 40 % kosztu określonego w ust. 1 tj. 285.974 zł.”,

3. brzmienie: § 2 ust. 4 na następujące: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokosci 60 % kosztu określonego w ust. 1 tj. 428.961 zł.'' ,

4. § 3 ust.1 na następujące: „Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu i Gminie Sośnicowice środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w II transzach:

1) I transza w wysokości do 400.000 zł po dokonaniu odbioru częściowego zadania w całości ze środkow własnych Województwa Śląskiego,

2) II transza w pozostałej wysokości po dokonaniu odbioru końcowego w części ze środkow własnych Województwa Śląskiego a w części ze środków stanowiących pomoc Miasta i Gminy Sośnicowice dla Województwa Śląskiego".

5. § 3 ust. 2 na następujące: „ Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru wykonanych robót dokonanego z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz rachunków i faktur".

6. § 5 ust. 4 na następujące: „ Miasto i Gmina Sośnicowice ustali z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach terminy odbiorów częściowego i końcowego".

7. § 5 ust. 5 na następujące: „Odbiory zadania winny być dokonywane przez Miasto i Gminę Sośnicowice z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Odbiór końcowy winiem być dokonany w terminie umożliwiającym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w dniu wskazanym w § 1 ust. 5".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Miasto i GminaSośnicowice

WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska


CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa

BURMISTRZ


Marcin Stronczek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »