| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/285/2013 Rady Gminy Rudnik

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.182 z późn.zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Podwyższa się minimalną kwotę zasiłku okresowego:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – od 50 % do maksymalnie 100 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, jednak nie więcej niż kwota określona w art. 38 ust 2 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej;

2) w przypadku rodziny – od 50 % do maksymalnie 100 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy może podwyższyć wysokość minimalnej kwoty zasiłku okresowego. Gmina ma zagwarantowane środki finansowe w ramach dotacji celowej do 50% różnicy między kryterium dochodowym : - osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, - rodziny a dochodem tej rodziny. W szczególnie trudnych przypadkach, których ostatnio nie brakuje, a także jako ewentualne narzędzie aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, często wskazane jest korzystanie z tej możliwości i przyznanie zasiłku okresowego w wysokości przewyższającej minimalną kwotę określoną w ustawie. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »