| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/328/13 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6n ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą Nr XLV/339/10 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta i Gminy Siewierz (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 85, poz. 1411),

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Określić warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 2. 1. Jako format elektroniczny składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazuje się format XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji elektronicznej jest taki, że pozostaje ona w relacji tożsamości dokumentu z uchwalonym wzorem deklaracji, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVII/327/13 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Deklaracje przesyła się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na platformie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dostępnej pod adresemhttp://www.sekap.pl/ .

4. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą być zaopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego lub jednym z podpisów elektronicznych wystawianych w ramach platform SEKAP oraz e-PUAP (CC SEKAP lub Profil zaufany e-Puap).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/306/13 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »