| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 238/XXX/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 594 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), pkt. 3   Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 r. (M. P. z   2013 r. poz. 724), Obwieszczenie Ministra Finansów z   dnia 7   października 2013 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2014 r. (M. P. z   2013 r. poz. 812), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Włodowice w   wysokości:  

1)   Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –   651 zł  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie –   897 zł  

c)   powyżej 9   ton i   mniej niż 12 ton –   1021 zł  

2)   Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia – stawki podatkowe określa tabela:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Dwie osie  

12  

13  

813  

1 043  

13  

14  

869  

1 166  

14  

15  

932  

1 279  

15  

 

988  

1 480  

Trzy osie  

12  

17  

1 043  

1 403  

17  

19  

1 111  

1 459  

19  

21  

1 223  

1 515  

21  

23  

1 346  

1 570  

23  

25  

1 459  

1 840  

25  

 

1 570  

1 840  

Cztery osie i   więcej  

12  

25  

1 570  

1 739  

25  

27  

1 627  

1 918  

27  

29  

1 683  

2 099  

29  

31  

1 941  

2 849  

31  

 

1 941  

2 849  

3)   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton –   1 178 zł  

4)   Od ciągnika siodłowego i   balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – stawki określa tabela:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Dwie osie  

12  

18  

932  

1 111  

18  

25  

1 166  

1 346  

25  

31  

1 403  

1 570  

31  

 

1 739  

2 266  

Trzy osie i   więcej  

12  

40  

1 627  

2 099  

40  

 

2 020  

2 894  

5)   Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -   583 zł  

6)   Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – stawki podatkowe określa tabela:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Jedna oś  

12  

18  

583  

696  

18  

25  

640  

763  

25  

 

696  

818  

Dwie osie  

12  

28  

763  

875  

28  

33  

842  

1 111  

33  

38  

1 111  

1 515  

38  

 

1 403  

1 930  

Trzy osie i   więcej  

12  

38  

932  

1 166  

38  

 

1 166  

1 515  

7)   Od autobusu, w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc -   897 zł  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc -   1 279 zł  

§   2.   Traci moc UCHWAŁA Nr 165/XXII/2012 Rady Gminy Włodowice z   dnia 04.12.2012 r. w   sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 r.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice  


Mirosława   Jęderko

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Ostrowska

ekspert Instytutu Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »