| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 238/XXX/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 594 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), pkt. 3   Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 r. (M. P. z   2013 r. poz. 724), Obwieszczenie Ministra Finansów z   dnia 7   października 2013 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2014 r. (M. P. z   2013 r. poz. 812), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Włodowice w   wysokości:  

1)   Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –   651 zł  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie –   897 zł  

c)   powyżej 9   ton i   mniej niż 12 ton –   1021 zł  

2)   Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia – stawki podatkowe określa tabela:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Dwie osie  

12  

13  

813  

1 043  

13  

14  

869  

1 166  

14  

15  

932  

1 279  

15  

 

988  

1 480  

Trzy osie  

12  

17  

1 043  

1 403  

17  

19  

1 111  

1 459  

19  

21  

1 223  

1 515  

21  

23  

1 346  

1 570  

23  

25  

1 459  

1 840  

25  

 

1 570  

1 840  

Cztery osie i   więcej  

12  

25  

1 570  

1 739  

25  

27  

1 627  

1 918  

27  

29  

1 683  

2 099  

29  

31  

1 941  

2 849  

31  

 

1 941  

2 849  

3)   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton –   1 178 zł  

4)   Od ciągnika siodłowego i   balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – stawki określa tabela:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Dwie osie  

12  

18  

932  

1 111  

18  

25  

1 166  

1 346  

25  

31  

1 403  

1 570  

31  

 

1 739  

2 266  

Trzy osie i   więcej  

12  

40  

1 627  

2 099  

40  

 

2 020  

2 894  

5)   Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -   583 zł  

6)   Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – stawki podatkowe określa tabela:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Jedna oś  

12  

18  

583  

696  

18  

25  

640  

763  

25  

 

696  

818  

Dwie osie  

12  

28  

763  

875  

28  

33  

842  

1 111  

33  

38  

1 111  

1 515  

38  

 

1 403  

1 930  

Trzy osie i   więcej  

12  

38  

932  

1 166  

38  

 

1 166  

1 515  

7)   Od autobusu, w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc -   897 zł  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc -   1 279 zł  

§   2.   Traci moc UCHWAŁA Nr 165/XXII/2012 Rady Gminy Włodowice z   dnia 04.12.2012 r. w   sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 r.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice  


Mirosława   Jęderko

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »