| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/294/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 594), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku nr 95, poz. 613 z późn. zm./, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku ( Monitor Polski z dnia 9 września 2013 roku, poz. 724 ) na wniosek Burmistrza Miasta:

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,84zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,30zł od 1 hektara powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0,25zł od 1 m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych -0,64zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -20,08zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -9,97zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,41zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -4,98zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzenie działalności gospodarczej -2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasteczko Śląskie, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Stolarek

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu prawa pracy oraz prawa bankowego na tymże Uniwersytecie. Specjalizuje się w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i postępowania administracyjnego. Dzięki pozytywnemu wynikowi egzaminu Ministerstwa Skarbu Państwa uzyskał uprawnienie do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Był pracownikiem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości (Oddział Odszkodowań i Wywłaszczeń). Pracował także w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w Zespole Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »