| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 403/XL/2013 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 28 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r

Na podstawie art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 r. (MP z   2013 r., poz. 724) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :  

§   1.   W uchwale Rady Gminy Koszęcin Nr 380/XXXVIII/2013 z   dnia 8   października 2013 r. w   sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. § 1   pkt 3   otrzymuje brzmienie:  

Od budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna stawka wynosi 2% ich wartości  określonej na podstawie art. 4   ust.1 pkt 3   i ust. 3   –7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 

 

 

1)   1) 1   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1.dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z   17.12.1992),

2.dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie- z   dniem uzyskania przez

Rzeczpospolitą członkostwa w   Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej - wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »