| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 403/XL/2013 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 28 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r

Na podstawie art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 r. (MP z   2013 r., poz. 724) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :  

§   1.   W uchwale Rady Gminy Koszęcin Nr 380/XXXVIII/2013 z   dnia 8   października 2013 r. w   sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. § 1   pkt 3   otrzymuje brzmienie:  

Od budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna stawka wynosi 2% ich wartości  określonej na podstawie art. 4   ust.1 pkt 3   i ust. 3   –7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 

 

 

1)   1) 1   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1.dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z   17.12.1992),

2.dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie- z   dniem uzyskania przez

Rzeczpospolitą członkostwa w   Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej - wydanie specjalne.  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »