| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta w Woźnikach; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 26 listopada 2013r.

do Porozumienia nr 176/KT/2013 z dnia 06.06.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Woźniki prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Drogobycza”

do Porozumienia nr 176/KT/2013 z dnia 06.06.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Woźniki prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Drogobycza”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z póżn. zmianami)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandry Gajewskiej

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Woźnikiz siedzibą w Woźnikach przy ul. Rynek 11 reprezentowaną przez  Burmistrza Alojzego Cichowskiego


zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia nr176/KT/2013o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 2 ust. 7, § 4 ust. 4, § 10 ust. 2 Porozumienia nr 176/KT/2013 z dnia 06.06.2013 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 ust. 1 na następujące: „Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszt robót budowlanych oraz koszt nadzoru i wynosi 878.326 zł (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych)'',

2. 2. brzmienie: § 2 ust. 2 na następujące: „Gmina Woźniki uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokosci 40 % kosztu określonego w ust. 1 tj. 351.330  zł.”,

3. brzmienie: § 2 ust. 4 na następujące: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokosci 60 % kosztu określonego w ust. 1 tj. 526.996   zł.'' ,

4. § 3 ust.1 na następujące: „Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Woźniki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w II transzach:

1) I transza w wysokości do 470.000 zł po dokonaniu odbioru częściowego zadania w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego,

2) II transza w pozostałej wysokości po dokonaniu odbioru końcowego w części ze środkow własnych Województwa Śląskiego a w części ze środków stanowiących pomoc Gminy Woźniki dla Województwa Śląskiego".

5. § 3 ust.2 na następujące: „ Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru wykonanych robót dokonanego z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz rachunków i faktur".

6. 4. § 5 ust. 4 na następujące: „ Gmina Woźniki ustali z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach terminy odbiorów częściowego i końcowego".

7. § 5 ust. 5 na następujące: „Odbiory zadania winny być dokonywane przez Gminę Woźniki z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Odbiór końcowy winien być dokonany w terminie umożliwiającym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w dniu wskazanym w § 1 ust. 5".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

GminaWoźniki

WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska


CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa

BURMISTRZ


Alojzy Cichowski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »