| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 359/XXXIX/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szczekociny oraz stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1399)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny
uchwala co następuje

§ 1. 1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczekociny powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 6 zł od 1 osoby zamieszkałej na danej nieruchomości.

2. Miesięczna stawka opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

1) za pojemnik 120 l - 20 zł,

2) za pojemnik 240 l - 35 zł,

3) za pojemnik 1100 l - 65 zł,

4) za worek 120 l - 15 zł.

§ 2. 1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczekociny powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynosi 10 zł od 1 osoby zamieszkałej na danej nieruchomości.

2. Miesięczna stawka opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynosi:

1) za pojemnik 120 l - 40 zł,

2) za pojemnik 240 l - 70 zł,

3) za pojemnik 1100 l - 130 zł,

4) za worek 120 l - 25 zł.

§ 3. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych z § 1 i § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »