| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 41.311.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594; ze zmianami) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885; ze zmianami) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 r.

DOCHODY

OGÓŁEM

W ZŁ

18.654

Dz.

T R E Ś Ć

Zwiększ

Zmniejsz

758

Różne rozliczenia

18.654

- dochody bieżące
z tego: część oświatowa subwencji ogólnej + 18.654

18.654

WYDATKI

OGÓŁEM

W ZŁ

18.654

801

Oświata i wychowanie

18.654

80113

Dowożenie uczniów do szkół

18.654

- wydatki majątkowe

18.654

w tym: dotacja celowa inwestycyjna + 18.654

§ 2. 1) Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej stanowiący dotacje na 2013 rok z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

2) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej stanowiący przychody i koszty zakładów budżetowych na 2013 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 41.311.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dotacje na 2013 rok z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Dz.

Rozdz.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji podmiotowej

Kwota dotacji przedmiotowej

Kwota dotacji celowej inwestycyjnej

Kwota dotacji celowej na zadania bieżące

600

60014

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

270.000

801

80113

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach - zakład budżetowy gminy

119.654

801

80195

Gmina Miasto Częstochowa

11.273

851

85154

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

5.000

851

85195

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

40.000

900

900001

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach - zakład budżetowy gminy

107.754

3.163.302

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury - instytucja kultury

353.000

500.000

921

92109

Gminna Biblioteka Publiczna- instytucja kultury

135.000

OGÓŁEM

488.000

107.754

4.092.956

16.273


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 41.311.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w

L.p.

Nazwa zakładu

Stan środk. obr. na pocz. roku

Przychody

w tym dotacja z budżetu

Suma 3+4

Koszty

w tym wpłata do budżetu

Stan środk. obr. na koniec roku

Suma 7+9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej

286.520

6.736.032

przedmiotowa  107.754

celowa inwest.  3.282.956

7.022.552

6.722.552

-

300.000

7.022.552


Uzasadnienie

Powyższa uchwała zwiększa plan na wydatki bieżące w Dz.. 801 rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 18.654 zł na zakup autobusu szkolnego jako dotację inwestycyjną dla ZDKiM. Źródłem pochodzenia środków na powyższy zakup jest zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 18.654 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »