| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/427/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada Miejska w Sławkowie

uchwala:

§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzory deklaracji w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 1 stanowi wzór deklaracji w formie papierowej, Z ałącznik Nr 2 stanowi wzór deklaracji w formie elektronicznej.

§ 2. Deklarację, o której mowa w §1 składa się w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 3. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie bądź ustanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zdarzeń mających wpływ na wysokość tej opłaty.

§ 4. 1. Deklarację w formie pisemnej należy składać do Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Rynek 1.

2. Deklarację w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. Dopuszcza się składanie deklaracji w formie elektronicznej w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).

4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem CC SEKAP.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXVIII/255/2012 z dnia 15 listopada 2012r., w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


mgr Paweł Sobieszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/427/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/427/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »