| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII.248.2014 Rady Gminy Przystajń

z dnia 17 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) art. 6b i art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 2013 r., poz.1381) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. z 2013 r., poz. 465 z póżn. zm.) oraz art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 17 lutego 2009 r. Nr 27, poz. 688) w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów wprowadza się następującą zmianę:

1) W § 2 zdanie:

Pani Lizurej Danuta – Sołectwo Stany” zastępuje się zdaniem„Pan Lizurej Andrzej – Sołectwo Stany.

„Pani Krawczyk Elżbieta – Sołectwo Kostrzyna”zastępuje się zdaniem„Pan Krawczyk Krystian – Sołectwo Kostrzyna”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »