| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/413/14 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/337/13 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/337/13 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu, dokonuje się następujących zmian:

1. W Rozdziale 2 Zakres działalności § 6 ust. 2 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:

2. OPS realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na:

1) rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz poddaniu analizie ocenie zjawisk będących ich źródłem,

2) organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej na terenie gminy z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury socjalnej,

3) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń,

4) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5) prowadzeniu fachowej działalności socjalnej (praca socjalna) ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

2. W Rozdziale 3 Organizacja i zarządzanie § 15 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik.

2. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy.

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

4. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę.

5. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »