| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk


Załącznik do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 25 lutego 2015 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

§ 1.

Wymagania w zakresie posiadanych środków i wyposażenia technicznego

1st Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:

1) urządzeniami i środkami, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane w sposób niezagrażający ich zdrowiu i życiu, bezpiecznie dla bezpośredniego otoczenia,

2) środkiem do transportu zwierząt o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, spełniającym wymogi określone przepisami prawa.

2nd Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia musi posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt, a także lekarzem weterynarii, jak również dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt do czasu przewiezienia ich do schroniska.

§ 2.

Wymagania w zakresie doświadczenia

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie znajomości przepisów o ochronie zwierząt.

§ 3.

Potwierdzenie wymagań

1st Wymienione w § 1 i § 2 wymagania i warunki powinny zostać wykazane odpowiednimi dowodami.

2nd Dowodami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające posiadanie urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,

2) dokumenty potwierdzające rejestrację u powiatowego lekarza weterynarii z uwagi na działalność polegającą na zarobkowym transporcie zwierząt,

3) dowody potwierdzające posiadanie szkoleń w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie znajomości przepisów o ochronie zwierząt,

4) umowa o stałej współpracy ze schroniskiem dla zwierząt i weterynarzem,

5) dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z nieruchomości, na której zlokalizowane jest miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt do czasu przewiezienia ich do schroniska.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Opaliński

Adwokat specjalizujący się m.in. w prawie rolnym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »