| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Maj 2017

30 Maj 2017 - 150 dzień roku,

do końca pozostało 215 dni

Imieniny : Ferdynanda, Jana, Karola

Następnego dnia : Anieli, Kamili, Marietty

Ważne terminy

20 października 2017 r.

 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni kwartał
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki od podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących co najmniej 50% przychodów z działalności rolniczej
 • Sprawozdania NBP (kwartalne)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • CIT-5
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień (rozliczenie miesięczne) i III kwartał 2017 r. (rozliczenie kwartalne)
 • Sprawozdania NBP przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych w poprzednim kwartale
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28UE WPR składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2017 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych we wrześniu (rozliczenie miesięczne) lub w III kwartale 2017 r. (rozliczenie kwartalne); obowiązek wpłaty zaliczek dotyczy także podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek lub opodatkowanie podatkiem liniowym (19%)
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni kwartał

23 października 2017 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartały 2017 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2017 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2017 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2017 r. oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2017 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za III kwartały 2017 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych i Prezesa Zarządu PFRON

25 października 2017 r.

 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za III kwartał 2017 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • VAT-8
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2017 r.
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN za wrzesień 2017 r.
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER składane przez Prezesa KRUS
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)

Zmiany w prawie

30.05.2017

31.05.2017

reklama
reklama