REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Akty ujednolicone - rok 2019 poz. 2104

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU1)

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory]

Określa się wzory:

1) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tych deklaracji, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie wzorów]

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług określone w:

1) załącznikach nr 1, 4 i 5 do rozporządzenia stosuje się, począwszy od rozliczenia za listopad 2019 r.;

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia stosuje się, począwszy od rozliczenia za czwarty kwartał 2019 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.3)

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński


1) Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751 i 1818.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 856 oraz z 2019 r. poz. 193 i 1023), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751).

Załącznik 1. [VAT-7]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
z dnia 25 października 2019 r. (poz. 2104)

Załącznik nr 1

VAT-7

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [VAT-7K]

Załącznik nr 2

VAT-7K

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)]

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [VAT-8]

Załącznik nr 4

VAT-8

infoRgrafika

Załącznik 5. [VAT-9M]

Załącznik nr 5

VAT-9M

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-31
  • Data wejścia w życie: 2019-11-01
  • Data obowiązywania: 2019-11-01
  • Dokument traci ważność: 2020-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Akty ujednolicone

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA