REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Akty ujednolicone - rok 2005 nr 80 poz. 700

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin;

2) grupy wydatków i ich zakres;

3) źródła danych i okres, z jakiego przyjmuje się wysokość cen towarów i usług.

§ 2.
1. Próg wsparcia dochodowego rodzin jest ustalany na podstawie badania przeprowadzonego metodą ekspercko-empiryczną.

2. Przy badaniu progu wsparcia dochodowego rodzin uwzględnia się:

1) zestaw towarów i usług w podziale na następujące grupy wydatków:

a) żywność,

b) mieszkanie,

c) odzież i obuwie,

d) higiena i ochrona zdrowia,

e) edukacja,

f) transport i łączność,

g) kultura,

h) sport i wypoczynek;

2) normy spożycia i użytkowania towarów i usług uwzględnionych w badaniu, ustalone metodą ekspercką i zweryfikowane na podstawie badania poziomu wydatków gospodarstw domowych z II kwintyla rozkładu dochodów;

3) poziom cen.

§ 3.
Ustalając próg wsparcia dochodowego rodzin, uwzględnia się:

1) typ rodziny:

a) rodzina pełna – rodzice z dziećmi,

b) rodzina niepełna – rodzic samotnie wychowujący dziecko lub dzieci;

2) wiek dzieci w przedziałach:

a) 0–5 lat,

b) 6–18 lat,

c) 19–24 lat;

3) grupy wydatków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;

4) skład rodziny:

a) z pełnosprawnym dzieckiem,

b) z niepełnosprawnym dzieckiem;

5) liczbę dzieci w rodzinie – od jednego do czworga.

§ 4.
Do badań progu wsparcia dochodowego rodzin wykorzystuje się:

1) dane pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych;

2) dane pochodzące z innych badań warunków życia ludności oraz notowań cen, prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny;

3) standardy oraz normy w zakresie żywienia, mieszkalnictwa, zdrowia i edukacji, opracowywane przez wyspecjalizowane instytucje naukowe i właściwe ministerstwa, w szczególności przez:

a) Instytut Żywności i Żywienia,

b) Instytut Gospodarki Mieszkaniowej,

c) Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 5.
Do badań progu wsparcia dochodowego rodzin przyjmuje się poziom cen towarów i usług oraz poziom wydatków gospodarstw domowych z II kwintyla rozkładu dochodów z okresu roku kalendarzowego poprzedzającego termin, w którym dokonywane jest badanie.
§ 6.
1. Badanie progu wsparcia dochodowego rodzin przeprowadza się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym dokonywana jest weryfikacja wysokości świadczeń rodzinnych oraz kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

2. Wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin są przedstawiane w terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym przeprowadza się weryfikację.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Polityki Społecznej: w z. C. Miżejewski

 

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, poz. 1963 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-05-10
  • Data wejścia w życie: 2005-05-25
  • Data obowiązywania: 2005-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Akty ujednolicone

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA