Kategorie

Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zmiany granic okręgowych dyrekcji więziennych.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1919-05-31
  • Data wejścia w życie: 1919-05-31
  • Data obowiązywania: 1919-05-31
  • Z mocą od: 1919-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw