REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1989 nr 60 poz. 356

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 października 1989 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110 i z 1982 r. Nr 31, poz. 215) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1982 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 23, poz. 167, z 1985 r. Nr 48, poz. 252 i z 1989 r. Nr 11, poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 kwotę "50 zł" zastępuje się kwotą "500 zł";

2) w § 2:

a) w pkt 1 kwotę "100 zł" zastępuje się kwotą "2.000 zł",

b) w pkt 2 kwotę "200 zł" zastępuje się kwotą "5.000 zł";

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Za uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 10.000 zł.",

4) w § 3 kwotę "5.000 zł" zastępuje się kwotą "20.000 zł".

§ 2.

Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, opłatę pobiera się w dotychczasowej wysokości.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: A. Bentkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1989-11-10
  • Data wejścia w życie: 1989-12-10
  • Data obowiązywania: 1989-12-10
  • Z mocą od: 1989-12-10
  • Dokument traci ważność: 1991-05-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA