| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 czerwca 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 10 ust. 3, art. 12 ust. 2 i art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 27, poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 i 2 wyrazy „administracji państwowej" zastępuje się wyrazami „administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonują:

1) organy gminy i organy powiatu – w stosunku do kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich, gminnych i powiatowych związków rolników, kółek i organizacji rolniczych oraz rolniczych zrzeszeń branżowych,

2) wojewodowie i organy samorządu województwa – w stosunku do wojewódzkich związków rolników, kółek i organizacji rolniczych, związków rolniczych zrzeszeń branżowych oraz rolniczych zrzeszeń branżowych nie zrzeszonych w związku rolniczych zrzeszeń branżowych,

3) naczelne organy administracji rządowej – w stosunku do Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz do krajowych związków branżowych.";

2) w § 3 w ust. 3 wyrazy „administracji państwowej" zastępuje się wyrazami „administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego";

3) w § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dla krajowych związków branżowych – właściwy ze względu na ich siedzibę wojewoda."

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »