| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 15 maja 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych.

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych (Dz. U. Nr 60, poz. 613) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) emerytach lub rencistach górniczych – należy przez to rozumieć emerytów i rencistów z kopalń całkowicie likwidowanych oraz wdowy, wdowców i sieroty mających ustalone prawo do renty rodzinnej po byłych pracownikach tych kopalń, uprawnionych do bezpłatnego węgla na podstawie Układu zbiorowego pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r., zwanego dalej «układem»,”;

2) w § 2:

a) użyte w ust. 1 i 2 wyrazy „Przedsiębiorstwo górnicze” zastępuje się wyrazami „Kopalnia całkowicie likwidowana, za pośrednictwem przedsiębiorstwa górniczego,”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy także osób, które nabyły prawo do ekwiwalentu po zakończeniu likwidacji kopalni.”;

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deputat węglowy dla emerytów i rencistów górniczych, którzy na podstawie układu nabyli prawo do pobierania deputatu węglowego w naturze, wydaje likwidator kopalni albo przedsiębiorstwo, które przejęło obowiązek wydawania tego deputatu.”

§ 2.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2002 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Piechota

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »