| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 1 maja 2004 r.

w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania2)

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wzór formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposób jego wypełniania, określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 96/35/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 145, z 19.06.1996 r.).

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 1 maja 2004 r. (poz. 1239)

WZÓR FORMULARZA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »