| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzór dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling oraz szczegółowe zasady wystawiania tych dokumentów.
§ 2.
1. Wzór dokumentu potwierdzającego odzysk określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór dokumentu potwierdzającego recykling określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Egzemplarze dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk są przeznaczone dla:

1) przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do odzysku – egzemplarz oznaczony symbolem literowym A,

2) prowadzącego odzysk – egzemplarz oznaczony symbolem literowym B,

3) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska – egzemplarz oznaczony symbolem literowym C.

§ 4.
Egzemplarze dokumentu potwierdzającego odrębnie recykling są przeznaczone dla:

1) przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do recyklingu – egzemplarz oznaczony symbolem literowym A,

2) prowadzącego recykling – egzemplarz oznaczony symbolem literowym B,

3) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska – egzemplarz oznaczony symbolem literowym C.

§ 5.
Dokument potwierdzający odrębnie odzysk i odrębnie recykling jest wystawiany:

1) każdorazowo przy przyjmowaniu odpadów do odzysku lub recyklingu lub

2) zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za poszczególne kwartały w danym roku sprawozdawczym.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Środowiska: w z. T. Podgajniak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 291.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 31 marca 2005 r. (poz. 510)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »