reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 21 kwietnia 2005 r.

o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Art. 1.
1. Tworzy się z dniem 1 września 2005 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, zwany dalej „Uniwersytetem”.

2. Siedzibą Uniwersytetu jest miasto Bydgoszcz.

3. Uniwersytet jest uczelnią państwową.

Art. 2.
Podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, prawnych oraz matematyczno-przyrodniczych.
Art. 3.
1. Uniwersytet tworzy się z Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

2. Z dniem utworzenia Uniwersytetu znosi się Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego.

Art. 4.
Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
Art. 5.
1. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego staje się mieniem Uniwersytetu z dniem jego utworzenia.

2. Uniwersytet przejmuje z dniem utworzenia prawa i zobowiązania jednostki wymienionej w art. 3 ust. 1.

3. Stan gospodarki finansowej jednostki wymienionej w art. 3 ust. 1 zostanie wykazany w bilansach sporządzonych przez tę jednostkę na dzień poprzedzający utworzenie Uniwersytetu.

Art. 6.
1. Z dniem utworzenia Uniwersytetu:

1) pracownicy zatrudnieni w jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 1, stają się pracownikami Uniwersytetu;

2) studenci Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, spełniający wymagania art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.1)), stają się studentami Uniwersytetu.

2. Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2005/2006 do Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego studentami.

3. Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.

4. Jednostki organizacyjne Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, które przed utworzeniem Uniwersytetu posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Uniwersytetu.

Art. 7.
1. Dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, z zastrzeżeniem ust. 2, stają się z dniem utworzenia Uniwersytetu organami Uniwersytetu.

2. Do dnia 31 grudnia 2005 r. zostaną przeprowadzone wybory organów Uniwersytetu w trybie i na okres ustalony w statucie Uniwersytetu.

Art. 8.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 187.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama