reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach2)

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. Nr 162, poz. 1704) w załączniku:

1) w tabeli:

a) Ip. 2–4 otrzymują brzmienie:

 

„2

Ołów

Materiały paszowe
z wyjątkiem:

10

– zielonek3)

40

– fosforanów i wapiennych alg morskich

15

– węglanu wapnia

20

– drożdży

5

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

5

Mieszanki paszowe uzupełniające

10

– z wyjątkiem mieszanek paszowych uzupełniających, w których skład wchodzą substancje mineralne i które zawierają co najmniej 40 % popiołu surowego

15

3

Fluor

Materiały paszowe
z wyjątkiem:

150

– pasz pochodzenia zwierzęcego z wyjątkiem skorupiaków morskich takich jak kryl morski

500

– fosforanów i skorupiaków morskich takich jak kryl morski

2 000

– węglanu wapnia

350

– tlenku magnezu

600

– wapiennych alg morskich

1 000

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe
z wyjątkiem:

150

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz:
– w okresie laktacji

30

– pozostałe

50

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń

100

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu

350

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kurcząt

250

Mieszanki paszowe uzupełniające zawierające ≤ 4 % fosforu

500

Mieszanki paszowe uzupełniające zawierające > 4 % fosforu

125 na 1 % fosforu

 

4

Rtęć

Materiały paszowe
z wyjątkiem:

0,1

– pasz uzyskiwanych w procesie przetwarzania ryb lub innych organizmów morskich

0,5

– węglanu wapnia

0,3

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

0,1

– z wyjątkiem mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla psów i kotów

0,4

Mieszanki paszowe uzupełniające

0,2

– z wyjątkiem mieszanek paszowych uzupełniających dla psów i kotów”

 

 

b) Ip. 6 otrzymuje brzmienie:

„6

Kadm

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego

1

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego

– z wyjątkiem pasz dla zwierząt domowych

2

Fosforany

104)

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla bydła, owiec i kóz

1

– z wyjątkiem mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla cieląt, jagniąt i koźląt

 

Inne mieszanki paszowe pełnoporcjowe

0,5

– z wyjątkiem pasz dla zwierząt domowych

 

Mieszanki paszowe uzupełniające, w których skład wchodzą substancje mineralne i które zawierają co najmniej 40 % popiołu surowego

55)

Inne mieszanki paszowe uzupełniające dla bydła, owiec i kóz

0,5”

 

c) Ip. 27 otrzymuje brzmienie:

„27

Dioksyny [suma polichlorowanych dibenzeno-para-dioksyn (PCDD)
i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) wyrażona jako równoważniki toksyczności określone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO-TEFs)]

Wszystkie materiały paszowe pochodzenia roślinnego, włącznie z olejami roślinnymi i produktami ubocznymi

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)

Substancje mineralne

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)

Glinka kaolinowa, dihydrat siarczanu wapnia, vermiculit, natrolitephonolite, glinian wapnia syntetyczny, clinoptilolit z osadu, należące do grupy dodatków paszowych „Spoiwa, czynniki antyzbrylające i koagulujące”

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)

Tłuszcze zwierzęce, włącznie z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj

2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)

Inne produkty zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i produktami mlecznymi, oraz jaja i produkty z jaj

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)

Olej rybny

6,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)

Ryby i inne organizmy wodne, ich produkty i produkty uboczne6)
 
z wyjątkiem:

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)

– oleju rybnego

– hydrolizatów białkowych z ryb, zawierających więcej niż 20 % tłuszczu

 

 

– świeżych ryb przeznaczonych do bezpośredniego żywienia zwierząt domowych i utrzymywanych w cyrku oraz ogrodach zoologicznych

4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)

Mieszanki paszowe z wyjątkiem pasz dla zwierząt futerkowych, pasz dla zwierząt domowych i pasz dla ryb

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)

Pasze dla ryb i dla zwierząt domowych

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)

Hydrolizaty białkowe z ryb zawierające więcej niż 20 % tłuszczu

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)

 

2) objaśnienia do tabeli otrzymują brzmienie:

„Objaśnienia:

1) Maksymalna zawartość odnosi się do arsenu całkowitego.

2) Dopuszczalna zawartość arsenu nieorganicznego jest niższa niż 2 mg/kg.

3) Zielonka oznacza produkty przeznaczone do żywienia zwierząt, w tym siano, kiszonki i świeżą trawę.

4) Maksymalna zawartość kadmu nie może również przekraczać 0,5 mg na 1 % zawartości fosforu.

5) Maksymalna zawartość kadmu nie może również przekraczać 0,75 mg na 1 % zawartości fosforu.

6) Nie dotyczy świeżych ryb przeznaczonych na karmę dla zwierząt futerkowych i niepoddawanych procesom przetwarzania.

7) Górne granice stężeń są obliczane przy założeniu, że wszystkie oznaczone zawartości różnych kongenerów niższe od granicy wykrywalności są równe granicy wykrywalności.”.

§ 2.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2002/32 z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach (Dz. Urz. UE L 140 z 30.05.2002, str. 10, Dz. Urz. UE L 151 z 19.06.2003, str. 38, Dz. Urz. UE L 285 z 1.11.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 27 z 29.01.2005, str. 44).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020, z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776 oraz z 2005 r. Nr 110, poz. 927.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 25 sierpnia 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama