| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 12 października 2005 r.

w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe2)

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa minimalne wymagania dla strzępiarek oraz metody rozdziału odpadów na frakcje materiałowe obejmujące:

1) frakcję metali żelaznych;

2) frakcję metali nieżelaznych;

3) frakcję tworzyw sztucznych, szkła i pozostałości.

§ 2.
Strzępiarkę należy lokalizować na utwardzonej, szczelnej powierzchni wyposażonej w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.
§ 3.
Strzępiarkę należy wyposażyć w szczególności w urządzenia:

1) strzępiące;

2) odpylające;

3) separujące.

§ 4.
1. Określa się następujące metody rozdziału odpadów na poszczególne frakcje materiałowe:

1) metoda magnetyczna – dla wydzielenia frakcji metali żelaznych;

2) metoda elektrodynamiczna – dla wydzielenia frakcji metali nieżelaznych;

3) metoda mechaniczno-pneumatyczna – dla wydzielenia frakcji tworzyw sztucznych, szkła i pozostałości.

2. Dopuszcza się możliwość stosowania ręcznej metody rozdziału odpadów dla wydzielenia frakcji metali nieżelaznych oraz frakcji tworzyw sztucznych, szkła i pozostałości.

§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

 

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 21 czerwca 2005 r., pod numerem 2005/0287/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz.Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 12 listopada 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Dankowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »