reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 października 2006 r.

w sprawie zakresu informacji, które powinny być umieszczone w protokole wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z przeprowadzonej kontroli biodegradacji lub kompostowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sposobu przekazywania tych informacji

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Protokół wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z przeprowadzenia kontroli mającej na celu ustalenie, czy biodegradację lub kompostowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży przeprowadzono zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, powinien zawierać:

1) datę, czas i miejsce przeprowadzenia kontroli;

2) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli;

3) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej przeprowadzającego kontrolę;

4) numer i datę wydania decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego w sprawie zezwolenia uznanej organizacji producentów owoców i warzyw lub zrzeszeniu tych organizacji na rozdysponowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży;

5) nazwę oraz adres siedziby uznanej organizacji producentów owoców i warzyw lub zrzeszenia tych organizacji, przeprowadzających biodegradację lub kompostowanie;

6) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz adres siedziby podmiotu upoważnionego przez uznaną organizację producentów owoców i warzyw lub zrzeszenie tych organizacji do przeprowadzenia biodegradacji lub kompostowania – w przypadku zlecenia przeprowadzenia biodegradacji lub kompostowania temu podmiotowi;

7) informację o złożeniu oświadczenia o sposobie postępowania z owocami i warzywami nieprzeznaczonymi do sprzedaży:

a) uznanej organizacji producentów owoców i warzyw lub zrzeszenia tych organizacji, przeprowadzających biodegradację lub kompostowanie – w przypadku przeprowadzenia biodegradacji lub kompostowania przez tę organizację lub to zrzeszenie albo

b) podmiotu upoważnionego przez uznaną organizację producentów owoców i warzyw lub zrzeszenie tych organizacji do przeprowadzenia biodegradacji lub kompostowania – w przypadku zlecenia przeprowadzenia biodegradacji lub kompostowania temu podmiotowi;

8) określenie gatunku i odmiany owoców oraz gatunku warzyw poddanych biodegradacji lub kompostowaniu, według ustaleń przyjętych w protokole kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży;

9) określenie masy netto owoców i warzyw poddanych biodegradacji lub kompostowaniu, według ustaleń przyjętych w protokole, o którym mowa w pkt 8;

10) stwierdzenie o zgodności lub niezgodności przeprowadzonej biodegradacji lub kompostowania z przepisami o ochronie środowiska;

11) datę i miejsce wydania protokołu;

12) podpisy osób uczestniczących w kontroli.

§ 2.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, po przeprowadzeniu kontroli biodegradacji lub kompostowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, przekazuje po jednym egzemplarzu protokołu:

1) upoważnionemu przedstawicielowi uznanej organizacji producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia tych organizacji, za pokwitowaniem lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru;

2) Prezesowi Agencji Rynku Rolnego oraz dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwemu ze względu na siedzibę uznanej organizacji producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia tych organizacji, listem poleconym.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 473 i Nr 92, poz. 638.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama