reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 sierpnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 255, poz. 2557 i Nr 263, poz. 2626 oraz z 2006 r. Nr 109, poz. 750) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Załącznik 1. [LISTA KRAJÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM EKSPORTU Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 1 sierpnia 2007 r. (poz. 1020)

Załącznik nr 1

LISTA KRAJÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM EKSPORTU Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 

Lp.

Kraj

Uwagi

1

2

3

1

REPUBLIKA IRAKU

Nie dotyczy dostaw niezbędnych dla Rządu Iraku lub sił wielonarodowych, które mają służyć celom rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 1546 (2004).

2

ISLAMSKA REPUBLIKA IRANU

Nie dotyczy pojazdów niebojowych wyprodukowanych lub wyposażonych w materiały w celu zapewnienia ochrony przed pociskami i przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania w Iranie dla celów obronnych przez personel UE i jej państw członkowskich.

Nie dotyczy towarów podwójnego zastosowania, z wyjątkiem wszelkich towarów, materiałów, sprzętu i technologii, które mogą wesprzeć działania Iranu związane ze wzbogacaniem, przetwarzaniem lub ciężką wodą albo z rozwojem systemów przenoszenia broni jądrowej, zgodnie z postanowieniami rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1737 (2006) i Wspólnym Stanowiskiem Rady UE nr 2007/140/CFSP.

3

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA

Nie dotyczy dostaw oraz powiązanej pomocy do wyłącznego użytku sił zbrojnych i policji DRK, o ile te jednostki zakończyły proces integracji bądź działają pod dowództwem zintegrowanego sztabu generalnego narodowych sił zbrojnych lub policji DRK, bądź trwa proces ich integracji na terytorium DRK (bez prowincji Północnego i Południowego Kivu oraz regionu Ituri). Miejsca przeznaczenia tych dostaw wskazuje przejściowy Rząd Jedności Narodowej w koordynacji z Misją Narodów Zjednoczonych (MONUC) w DRK po wcześniejszej notyfikacji do właściwego Komitetu Sankcji Narodów Zjednoczonych.

Nie dotyczy dostaw oraz powiązanej pomocy na wyłączne potrzeby Misji Narodów Zjednoczonych (MONUC) w DRK.

Nie dotyczy dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego*, powiązanej pomocy oraz szkoleń wyłącznie do celów humanitarnych i ochrony osobistej, po wcześniejszej notyfikacji właściwemu Komitetowi Sankcji Narodów Zjednoczonych.

 

 

 

1

2

3

4

KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA

Nie dotyczy pojazdów niebojowych wyprodukowanych lub wyposażonych w materiały w celu zapewnienia ochrony przed pociskami i przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania w KRLD dla celów obronnych przez personel UE i jej państw członkowskich.

5

REPUBLIKA LIBAŃSKA

Nie dotyczy dostaw i powiązanych usług, które nie są dostarczone, bezpośrednio lub pośrednio, bojówkom, do których rozbrojenia wzywa Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w rezolucji nr 1559 (2004) i 1680 (2006) oraz pod warunkiem, że dana transakcja została autoryzowana przez Rząd Libanu lub UNIFIL albo towary lub usługi będą używane przez siły zbrojne Libanu lub UNIFIL w trakcie wykonywania jej misji.

6

REPUBLIKA LIBERII

Nie dotyczy dostaw oraz powiązanej pomocy na potrzeby Misji Pokojowej Narodów Zjednoczonych (UNMIL) w Liberii.

Nie dotyczy dostaw oraz powiązanej pomocy na potrzeby międzynarodowych programów szkoleniowych oraz reformy sił zbrojnych i policji Liberii oraz dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* do celów humanitarnych i ochrony osobistej oraz pomocy technicznej lub szkoleń, po wyrażeniu zgody przez właściwy Komitet Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.

Nie dotyczy czasowych dostaw odzieży ochronnej, kamizelek ochronnych i hełmów na użytek osobisty personelu Narodów Zjednoczonych oraz przedstawicieli mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej.

Nie dotyczy dostaw oraz powiązanej pomocy świadczonych dotąd członkom Specjalnych Sił Bezpieczeństwa (SSS) w celu szkoleniowym oraz dostaw pozostających pod opieką SSS do użytku operacyjnego, pod warunkiem że transfer i powiązana pomoc dla SSS zostały zatwierdzone uprzednio przez właściwy Komitet Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.

Nie dotyczy dostaw oraz powiązanej pomocy do wyłącznego użytku członków państwowych sił zbrojnych i policji, którzy zostali zweryfikowani i wyszkoleni po powołaniu UNMIL, pod warunkiem iż te dostawy zostały zatwierdzone uprzednio przez właściwy Komitet Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych na podstawie łącznego wniosku Rządu Liberii oraz państwa eksportera.

7

ZWIĄZEK MYANMAR

Nie dotyczy dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* przeznaczonego wyłącznie do celów humanitarnych i ochrony osobistej lub do programów budowy instytucji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wspólnoty lub do operacji zarządzania kryzysowego Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, a także związanej z tym pomocy technicznej i finansowej.

Nie dotyczy dostaw sprzętu saperskiego i innych towarów do rozminowywania, a także związanej z tym pomocy technicznej i finansowej.

Nie dotyczy czasowych dostaw odzieży ochronnej, włączając kamizelki ochronne i hełmy, na potrzeby personelu Narodów Zjednoczonych, personelu Unii Europejskiej, Wspólnoty lub jej państw członkowskich oraz przedstawicieli mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej.

8

REPUBLIKA RWANDY

Nie dotyczy Rządu Rwandy.

9

REPUBLIKA SIERRA LEONE

Nie dotyczy Rządu Sierra Leone.

Nie dotyczy dostaw na potrzeby Misji Pokojowej Narodów Zjednoczonych w Sierra Leone (United Nations Mission in Sierra Leone – UNAMSIL) oraz sił pokojowych ECOMOG.

 

 

 

1

2

3

10

REPUBLIKA SOMALIJSKA

Nie dotyczy dostaw broni i wszelkiego rodzaju powiązanego sprzętu oraz bezpośredniego i pośredniego świadczenia usług technicznych, finansowych i innych form wsparcia i szkolenia powiązanych z działalnością wojskową, przeznaczonych wyłącznie do wsparcia lub wykorzystania przez misje wymienione w paragrafie 3 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 1725 (2006).

Nie dotyczy dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* do celów humanitarnych i ochrony osobistej lub do programów budowy instytucji Unii Europejskiej, Wspólnoty i jej państw członkowskich, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa, prowadzonych w ramach Procesu na rzecz Pokoju i Pojednania, po wyrażeniu zgody przez właściwy Komitet Sankcji Narodów Zjednoczonych.

Nie dotyczy odzieży ochronnej, w tym kamizelek ochronnych i hełmów, czasowo wwożonych na potrzeby personelu Narodów Zjednoczonych, mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej.

11

REPUBLIKA SUDANU

Nie dotyczy dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* do celów humanitarnych, monitorowania przestrzegania praw człowieka, ochrony osobistej lub dla realizacji określonych programów Narodów Zjednoczonych, Unii Afrykańskiej, Unii Europejskiej i Wspólnoty oraz dla operacji zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej, Narodów Zjednoczonych lub Unii Afrykańskiej.

Nie dotyczy czasowych dostaw odzieży ochronnej, kamizelek ochronnych i hełmów na wyłączne potrzeby personelu Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wspólnoty i jej państw członkowskich oraz przedstawicieli mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej oraz powiązanego personelu.

Nie dotyczy dostaw i usług dla wsparcia implementacji Wszechstronnego Porozumienia Pokojowego.

Nie dotyczy dostaw sprzętu saperskiego i innych towarów do rozminowywania.

12

REPUBLIKA UZBEKISTANU

Nie dotyczy dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* wyłącznie do celów humanitarnych, ochrony osobistej lub określonych programów Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wspólnoty oraz do operacji zarządzania kryzysowego Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Nie dotyczy dostaw dla sił państw kontrybutorów do Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) i operacji „Enduring Freedom” (OEF) w Afganistanie.

13

REPUBLIKA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ

Nie dotyczy dostaw na potrzeby Misji Pokojowej Narodów Zjednoczonych w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (UNOCI) oraz wspierających ją sił francuskich.

Nie dotyczy czasowych dostaw odzieży ochronnej, kamizelek ochronnych i hełmów na potrzeby personelu Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz przedstawicieli mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej.

Nie dotyczy dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* do celów humanitarnych i ochrony osobistej oraz związanej z tym pomocy technicznej lub szkoleń.

Nie dotyczy dostaw oraz pomocy technicznej i szkoleń związanych wyłącznie z restrukturyzacją sił bezpieczeństwa i obrony, po wyrażeniu zgody przez właściwy Komitet Sankcji Narodów Zjednoczonych.

 

 

 

1

2

3

14

REPUBLIKA ZIMBABWE

Nie dotyczy nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* do celów humanitarnych i ochrony osobistej dla określonych programów Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Nie dotyczy czasowych dostaw odzieży ochronnej, kamizelek ochronnych i hełmów na potrzeby personelu Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz przedstawicieli i personelu mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej.

15

WSZYSTKIE KRAJE ŚWIATA

Zakaz dotyczy dostaw dla Usamy bin Ladena, członków organizacji Al-Qaida, Talibów oraz innych osób fizycznych, grup, wspólnot i przedsięwzięć z nimi związanych zgodnie z listą utworzoną na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 1267 (1999) i 1333 (2000), regularnie aktualizowaną przez Komitet powołany na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 1267 (1999).

Zakaz dotyczy wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej min przeciwpiechotnych objętych kodem CN 9306 90 10 Nomenklatury Scalonej, stanowiącej załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Zakaz nie dotyczy min wywożonych za granicę:

1) przez jednostki wojskowe Sił Zbrojnych RP uczestniczące w operacjach mających na celu utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

2) przez jednostki wojskowe Sił Zbrojnych RP uczestniczące w ćwiczeniach wojskowych organizowanych na podstawie porozumień międzynarodowych;

3) które zostały przywiezione przez jednostki wojskowe państw obcych do wykorzystania w ramach ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych na terytorium RP na podstawie porozumień międzynarodowych.

 

* Nieśmiercionośny sprzęt wojskowy – sprzęt przeznaczony do celów wojskowych, którego bezpośrednie i zgodne z przeznaczeniem użycie nie wywołuje skutku śmiertelnego.

Załącznik 2. [LISTA KRAJÓW OBJĘTYCH OGRANICZENIEM EKSPORTU Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA]

Załącznik nr 2

LISTA KRAJÓW OBJĘTYCH OGRANICZENIEM EKSPORTU Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 

Lp.

Kraj

Uwagi

1

CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Dotyczy również Tajwanu

2

REPUBLIKA KUBY

 

3

SYRYJSKA REPUBLIKA ARABSKA

 

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama